Centrum wiedzy na temat biogospodarki
KIERUNEK EKSPORT – DZIEŃ OTWARTY
6 lipca 2018
bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach
24 września 2018

Centrum wiedzy na temat biogospodarki

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCNT)  ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie dotyczące powstania Centrum wiedzy na temat biogospodarki, które odbędzie się 13 września 2018 r. w siedzibie RCNT w Podzamczu 45, 26-060 Chęciny.

RCNT jest uczestnikiem międzynarodowego projektu pn. Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki. Projekt ten jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach program INTERREG Baltic Sea Region.

Najważniejsze założenia projektu koncentrują się na wzmocnieniu inteligentnych i innowacyjnych branż sektora biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia tych działań na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, jako najsłabiej rozwiniętych pod kątem zastosowania nowoczesnych rozwiązań.

Jednym z głównych celów realizacji projektu jest zawiązanie w woj. świętokrzyskim Centrum wiedzy na temat biogospodarki. Będzie ono pełniło funkcję animatora działań rozwijających te gałęzie gospodarki, które ściśle są związane z biogospodarką. Będzie to miejsce, w którym podmioty prowadzące swoją działalność będą mogły wymieniać swoje doświadczenia, wiedzę, know-how, czy też nawiązywać współpracę między sobą.

Zakłada się, że Centrum to będzie miało swoje miejsce właśnie w siedzibie RCNT, gdyż po pierwsze, RCNT jest zlokalizowane poza obszarem zurbanizowanym (w domyśle lepiej rozwiniętym, z mocniejszym dostępem do kapitału). Po drugie, jako IOB oraz jednostka B+R, RCNT posiada całą niezbędną infrastrukturę biurową, taką jak zaplecze szkoleniowo – konferencyjne gotowe do użycia na potrzeby Centrum, a także dostępny obszar uzbrojonych terenów inwestycyjnych.

Na spotkaniu będziemy chcieli przybliżyć Państwu pokrótce ideę projektu, główne założenia przewidzianego w nim pilotażu (oblot dronem wyposażonym w miernik niskiej emisji dwóch miejscowości uzdrowiskowych: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój) oraz ideę powstania samego Centrum.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie ankiety (nt. pojęcia biogospodarki i jej znaczenia dla rozwoju ekonomicznego w regionie) oraz przesłanie zgłoszenia do Pani Małgorzaty Wrzałka, adres email: malgorzata.wrzalka@rcnt.pl,  tel.: 41-343-40-50.

 

Do pobrania:

Agenda spotkania

Ankieta

 

Patronat medialny: