Zakup wraz z montażem systemu monitoringu – aktualizacja
Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki – funkcjonowanie i etapy rozwoju
21 listopada 2019
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe RCNT
3 grudnia 2019

Zakup wraz z montażem systemu monitoringu – aktualizacja

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert (opublikowanego w zakładce: Zaproszenia do składania ofert w dniu 14 listopada 2019 roku) na zakup wraz z montażem systemu monitoringu pragniemy poinformować, iż ujęta w znaku sprawy data (2018 rok) jest oczywistą omyłką pisarską, niemającą wpływu na bieg postępowania, które dotyczy roku bieżącego.