Centrum konferencyjno-szkoleniowe
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe zlokalizowane jest w budynkach, które powstały na początku XVII wieku i pełniły rolę dworu obronnego.

W latach 20-tych XX wieku przebudowano istniejące obiekty oraz dobudowano dwa łączniki. Kolejne remonty przeprowadzono w latach 1939-44 oraz powojennych, przystosowujących budynki najpierw pod potrzeby zlokalizowanej tam szkoły rolniczej, a następnie administracji tejże szkoły. Od lat 90-tych XX wieku budynek pozostaje niezagospodarowany.

Grupa docelowa będzie to szerokie grono odbiorców, do którego należą:

 • MŚP z regionu świętokrzyskiego (firmy już działające na rynku) lokujące swoją działalność w Podzamczu k/Chęcin na terenach udostępnionych pod inwestycję, lokujące się na zasadzie wynajmu dostępnych powierzchni,
 • instytucje i pracownicy sektora B+R (laboratoria będące jednostką organizacyjną Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCN-T) zewnętrzne jednostki B+R prowadzące na naszym terenie swoją działalność lub mające siedzibę poza RCN-T, ale korzystające z jego usług, zewnętrzne instytucje B+R świadczące usługi na rzecz lokatorów RCN-T),
 • instytucje otoczenia biznesu (będące działem organizacyjnym RCN-T, lokujące się na terenie RCN-T i świadczące usługi na rzecz jego lokatorów, mające siedzibę poza RCN-T, ale świadczące usługi na rzecz jego lokatorów),
 • władze samorządowe różnych szczebli,
 • studenci i absolwenci uczelni,
 • użytkownicy /inwestorzy strategiczni.


W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym znajdują się 3 sale konferencyjne:

 1. Sala niebieska - największa sala, zlokalizowana w budynku dawnej Oficyny. Posiada pełne wyposażenie audio-wizualne (system nagłośnienia, rzutnik oraz ekran), system klimatyzacji oraz można tam przeprowadzić spotkanie, w którym może uczestniczyć około 100 osób.
 2. Sala malinowa - również zlokalizowana jest w budynku Oficyny. Sala, w przypadku organizacji właściwej konferencji w sali niebieskiej pełni funkcję sali, gdzie organizowany jest catering. Sala wyposażona jest w długi stół, przy którym może jednocześnie usiąć do 20 osób.
 3. Sala czerwona - zlokalizowana jest w budynku dawnego Dworu. Posiada pełne wyposażenie wizualne (rzutnik oraz ekran) i jednocześnie można tam zorganizować spotkanie, w którym będzie uczestniczyć do 40 osób.


Uzupełnieniem Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego jest budynek spichlerza (magazynu zbożowego). Budynek o powierzchni 655 m2 jest w pełni wyposażone do prawidłowego funkcjonowania zaplecza techniczno-lokalowego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego. Budynek ten stanowi uzupełnienie architektoniczne Zespołu Pałacowo - Parkowego a zarazem swoim wyglądem współgra z nowoczesną kubaturą Centrum Nauki.

Regulamin oraz cennik wynajmu
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe zlokalizowane jest w budynkach, które powstały na początku XVII wieku i pełniły rolę dworu obronnego.

W latach 20-tych XX wieku przebudowano istniejące obiekty oraz dobudowano dwa łączniki. Kolejne remonty przeprowadzono w latach 1939-44 oraz powojennych, przystosowujących budynki najpierw pod potrzeby zlokalizowanej tam szkoły rolniczej, a następnie administracji tejże szkoły. Od lat 90-tych XX wieku budynek pozostaje niezagospodarowany.

Grupa docelowa będzie to szerokie grono odbiorców, do którego należą:

 • MŚP z regionu świętokrzyskiego (firmy już działające na rynku) lokujące swoją działalność w Podzamczu k/Chęcin na terenach udostępnionych pod inwestycję, lokujące się na zasadzie wynajmu dostępnych powierzchni,
 • instytucje i pracownicy sektora B+R (laboratoria będące jednostką organizacyjną Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCN-T) zewnętrzne jednostki B+R prowadzące na naszym terenie swoją działalność lub mające siedzibę poza RCN-T, ale korzystające z jego usług, zewnętrzne instytucje B+R świadczące usługi na rzecz lokatorów RCN-T),
 • instytucje otoczenia biznesu (będące działem organizacyjnym RCN-T, lokujące się na terenie RCN-T i świadczące usługi na rzecz jego lokatorów, mające siedzibę poza RCN-T, ale świadczące usługi na rzecz jego lokatorów),
 • władze samorządowe różnych szczebli,
 • studenci i absolwenci uczelni,
 • użytkownicy /inwestorzy strategiczni.


W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym znajdują się 3 sale konferencyjne:

 1. Sala niebieska - największa sala, zlokalizowana w budynku dawnej Oficyny. Posiada pełne wyposażenie audio-wizualne (system nagłośnienia, rzutnik oraz ekran), system klimatyzacji oraz można tam przeprowadzić spotkanie, w którym może uczestniczyć około 100 osób.
 2. Sala malinowa - również zlokalizowana jest w budynku Oficyny. Sala, w przypadku organizacji właściwej konferencji w sali niebieskiej pełni funkcję sali, gdzie organizowany jest catering. Sala wyposażona jest w długi stół, przy którym może jednocześnie usiąć do 20 osób.
 3. Sala czerwona - zlokalizowana jest w budynku dawnego Dworu. Posiada pełne wyposażenie wizualne (rzutnik oraz ekran) i jednocześnie można tam zorganizować spotkanie, w którym będzie uczestniczyć do 40 osób.


Uzupełnieniem Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego jest budynek spichlerza (magazynu zbożowego). Budynek o powierzchni 655 m2 jest w pełni wyposażone do prawidłowego funkcjonowania zaplecza techniczno-lokalowego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego. Budynek ten stanowi uzupełnienie architektoniczne Zespołu Pałacowo - Parkowego a zarazem swoim wyglądem współgra z nowoczesną kubaturą Centrum Nauki.

Regulamin oraz cennik wynajmu