6 lipca 2018

PROJEKT OPEN ! NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

6 lipca 2018

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

6 lipca 2018

KIERUNEK EKSPORT – DZIEŃ OTWARTY

24 września 2018

bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, głównie w […]