EKOMŁODZIEŻ-WARSZTATY EDUKACYJNE
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne organizuje warsztaty skierowane bezpośrednio do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym (16 – 18 lat), pośrednio do techników, zasadniczych szkół zawodowych i jednostek edukacyjnych z terenu Województwa Świętokrzyskiego, w ramach projektu pn. „Ekomłodzież – warsztaty edukacyjne”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne, które w sposób kompleksowy przekazują zakres tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy spotkań mogą przeprowadzać podstawowe eksperymenty naukowe, poznawać gatunki lokalnej flory i fauny, analizować poszczególne elementy środowiska naturalnego. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą, przy użyciu nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Warsztaty odbywają się w odpowiednio dostosowanych salach przyrodniczych Centrum Nauki i na terenach zielonych RCNT. Scenariusze warsztatów uwzględniają wiek uczestników oraz ich zdolności manualne.

Projekt zakłada zajęcia o charakterze ekologiczno-przyrodniczym, przeprowadzonych w cyklu trzech z niżej wymienionych tematów:

„ Świat zadymiony ma same złe strony”

„ Zadbaj o swój klimat”

„Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę, czyli drugie życie śmieci”

„Botanika w terenie”

„GRUNT to zdrowie”

„Jak dwie krople wody”

Podstawowe informacje:

 • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
 • Jeden warsztat trwa ok. 60 minut.
 • Każdy uczestnik projektu bierze udział w bloku składającym się z trzech tematów zajęć, realizowanych w ciągu jednego dnia.
 • Tematyka warsztatów jest dostosowana do danej pory roku, dostępnych zasobów naturalnych i warunków atmosferycznych.
 • Szacunkowy czas trwania zajęć, z uwzględnieniem przerw między warsztatami i zwiedzaniem wystawy, to ok. 4 godziny.
 • Jedna grupa warsztatowa musi pozostawać pod opieką minimum dwóch opiekunów.
 
 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne organizuje warsztaty skierowane bezpośrednio do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym (16 – 18 lat), pośrednio do techników, zasadniczych szkół zawodowych i jednostek edukacyjnych z terenu Województwa Świętokrzyskiego, w ramach projektu pn. „Ekomłodzież – warsztaty edukacyjne”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne, które w sposób kompleksowy przekazują zakres tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy spotkań mogą przeprowadzać podstawowe eksperymenty naukowe, poznawać gatunki lokalnej flory i fauny, analizować poszczególne elementy środowiska naturalnego. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą, przy użyciu nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Warsztaty odbywają się w odpowiednio dostosowanych salach przyrodniczych Centrum Nauki i na terenach zielonych RCNT. Scenariusze warsztatów uwzględniają wiek uczestników oraz ich zdolności manualne.

Projekt zakłada zajęcia o charakterze ekologiczno-przyrodniczym, przeprowadzonych w cyklu trzech z niżej wymienionych tematów:

„ Świat zadymiony ma same złe strony”

„ Zadbaj o swój klimat”

„Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę, czyli drugie życie śmieci”

„Botanika w terenie”

„GRUNT to zdrowie”

„Jak dwie krople wody”

Podstawowe informacje:

 • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
 • Jeden warsztat trwa ok. 60 minut.
 • Każdy uczestnik projektu bierze udział w bloku składającym się z trzech tematów zajęć, realizowanych w ciągu jednego dnia.
 • Tematyka warsztatów jest dostosowana do danej pory roku, dostępnych zasobów naturalnych i warunków atmosferycznych.
 • Szacunkowy czas trwania zajęć, z uwzględnieniem przerw między warsztatami i zwiedzaniem wystawy, to ok. 4 godziny.
 • Jedna grupa warsztatowa musi pozostawać pod opieką minimum dwóch opiekunów.