Zakup wraz z montażem systemu monitoringu

https://rcnt.pl/wp-content/uploads/2019/11/zaproszenie-do-składania-ofert.pdf

https://rcnt.pl/wp-content/uploads/2019/11/zaproszenie-do-składania-ofert.pdf