Wybierz język:
WYSZUKAJ:

AktualnościDrukuj
Powiadom znajomego
2017-11-29

Otwarcie nowej wystawy w Centrum Nauki

1 grudnia 2017 roku, w Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, odbędzie się inauguracja nowej Ekspozycji Ekologicznej pod nazwą „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, stworzonej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach projektu pn. Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Nowa ekspozycja stanowi komplet uzupełniających się elementów mechatronicznych, multimedialnych oraz scenograficznych, a jej koncepcja sprawia, że Centrum Nauki stanie się miejscem pozwalającym na samodzielne zdobywanie wiedzy z dziedziny ekologii i przyrody przez gości w każdym wieku. Zwiedzający mają możliwość zapoznać się z podstawowymi pojęciami z dziedziny ekologii i przyrody, takimi jak: atmosfera, gospodarka wodna, ekosystem, segregacja, recykling, flora, fauna, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Głównym celem wystawy jest upowszechnienie informacji o stanie środowiska naturalnego w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu korelacji człowiek-środowisko, środowisko-człowiek.

Idea ekspozycji pozwala na przeprowadzenie zwiedzających przez ścieżkę edukacyjną, składającą się z etapów: POZNAJ STAN ISTNIEJĄCY, ROZWIĄŻ PROBLEM oraz POZNAJ KONSEKWENCJE SWOICH DZIAŁAŃ. Jej uzupełnieniem jest scenografia, która swoją formą
i treściami, dopełnia ekspozycję w kompletny i przejrzysty przekaz edukacyjny.

Lista aktualności

LOKALIZACJA RCN-T

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI