Wybierz język:
WYSZUKAJ:

AktualnościDrukuj
Powiadom znajomego
2018-06-22

Projekt OPEN ! Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dorosłych

Czym jest projekt Open?

To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Więcej informacji na stronie: https://open.frp.pl/

Lista aktualności

LOKALIZACJA RCN-T

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI