Wybierz język:
WYSZUKAJ:

O nas

Drukuj
Powiadom znajomego


O nas

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCN-T) to instytucja działająca w celu skupienia działań i inicjatyw lokalnych oraz regionalnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego oraz stymulowania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu nowoczesnych technologii i rozwoju przedsiębiorczości.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne tworzy warunki organizacyjne, materialne i logistyczne dla transferu osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw oraz działalności badawczo-wdrożeniowej. Ważnym elementem działalności RCN-T będzie prowadzenie procesów inwestycyjnych oraz tworzenie optymalnych warunków do inwestowania.

Adresaci działań RCNT

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne swoją ofertę kieruje do szerokiego grona odbiorców, w skład którego wchodzą:

 • Przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich firm,
 • Instytucje publiczne,
 • Instytucje otoczenia biznesu,
 • Jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli,
 • studenci i absolwenci uczelni.

Zakres działalności RCN-T

Działalność Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego obejmuje wykonywanie zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego powierzonych przez Zarząd Województwa, związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz innych programów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Działalność statutowa RCN-T obejmuje:

 • inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm rozpoczynających i działających na terenie RCNT,
 • działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji, wdrażanie innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej dla rozwijających się firm,
 • zarządzanie terenami inwestycyjnymi przeznaczonymi dla firm technologicznych w fazie ekspansji,
 • pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla podejmowania działalności w RCNT i na terenach inwestycyjnych będących w jego zarządzie,
 • zarządzanie zasobami RCNT, zapewnienie wzrostu ich wartości oraz pełnienie funkcji instytucji wsparcia biznesu,
 • promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz centrami, parkami i inkubatorami technologicznymi w zakresie transferów technologicznych.

Zadania wykonywane przez RCN-T w szczególności obejmują:

 1. Zapewnienie usług dla firm rozpoczynających działalność na terenie RCN-T,
 2. Wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno- produkcyjnej dla powstających firm,
 3. Zarządzanie terenami inwestycyjnymi przeznaczonymi dla firm w fazie ich powstania,
 4. Wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych,
 5. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi,
 6. Zarządzanie zasobami RCN-T, zapewnienie wzrostu ich wartości,
 7. Organizacja szkoleń, seminariów dla osób zainteresowanych inwestowaniem na terenie RCN-T.

Korzyści płynące z funkcjonowania Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego:

 • Poprawa wizerunku Województwa Świętokrzyskiego jako Regionu, w którym prężne działa Centrum oferujące kompleksowe tereny inwestycyjne,
 • Korzystne warunki uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w nowoczesnych branżach,
 • Uruchomienie nowych i rozwój istniejących usług przedsiębiorstw Regionu związanych z podnoszeniem innowacyjności firm,
 • Zapewnienie warunków do prowadzenia badań nad nowymi technologiami w połączeniu z szybszym ich wdrażaniem.

Galeria

LOKALIZACJA RCN-T

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI