Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCNT), to wydzielona jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, działająca w formie jednostki budżetowej, posiadająca status podmiotu leczniczego.
Cele i działania realizowane są poprzez: zarządzanie w pełni uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi, prowadzenie innowacyjnej działalności edukacyjnej w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, wspieranie nauki przez wykorzystanie potencjału kompleksu laboratoriów badawczo-wdrożeniowych. Unikalnym walorem RCNT jest zabytkowy XVII-wieczny Zespół Pałacowo-Parkowy, w którym znajduje się Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe.

                       e- mail: biobank@rcnt.pl                                                         e-mail: rezerwacje@rcnt.pl                                                          e-mail: publicznybank@rcnt.pl