PROJEKT OPEN ! NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
6 lipca 2018
bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach
24 września 2018
PROJEKT OPEN ! NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
6 lipca 2018
bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach
24 września 2018

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WÓJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zachęcamy do wzięcią udziału w ankiecie.
Ankieta skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim. Uprzejmie prosimy o wskazanie potrzeb w państwa firmie pod kontem usług doradczych. Państwa ocena pozwoli nam na uzupełnienie katalogu usług świadczonych przez ekspertów Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Jednocześnie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety, wyrażając nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania.
Ankieta znajduje się w poniższym linku: ANKIETA

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WÓJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zachęcamy do wzięcią udziału w ankiecie.
Ankieta skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim. Uprzejmie prosimy o wskazanie potrzeb w państwa firmie pod kontem usług doradczych. Państwa ocena pozwoli nam na uzupełnienie katalogu usług świadczonych przez ekspertów Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Jednocześnie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety, wyrażając nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania.
Ankieta znajduje się w poniższym linku: ANKIETA