KULTURA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI – UDZIAŁ W BADANIU
6 lipca 2018
SPOTKANIE ANIMACYJNE DOT. ZAŁOŻEŃ I ZASAD APLIKOWANIA DO RPO WŚ NA LATA 2014-2020
6 lipca 2018
KULTURA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI – UDZIAŁ W BADANIU
6 lipca 2018
SPOTKANIE ANIMACYJNE DOT. ZAŁOŻEŃ I ZASAD APLIKOWANIA DO RPO WŚ NA LATA 2014-2020
6 lipca 2018

INFORMACJA O POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz przepisów prawa krajowego informujemy że:
1. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, zwane dalej „RCNT”, z dniem 25 maja 2018 r. powołało Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami rozporządzenia jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: iodo@rcnt.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio pod Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.
3. Do zadań Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia, należy:

 • Informowanie i doradzanie w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ciążących na Administratorze Danych Osobowych, podmiocie przetwarzającym oraz pracownikach;
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów i polityk w zakresie ochrony danych osobowych
 • Zalecenia i konsultacje co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych i monitorowanie jej przestrzegania;
 • Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotyczy to w szczególności uprzednich konsultacji z art. 36 rozporządzenia);
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w RCNT.
W celu realizacji praw i uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane, tj.:

 • wniesienia wniosku o dostęp do danych osobowych,
 • wniesienia wniosku o sprostowanie danych ,
 • wniesienia wniosku o usunięcie danych ( prawo do bycia zapomnianym),
 • wniesienia wniosku o ograniczenia przetwarzania ,
 • wniesienia wniosku o prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia wniosku sprzeciwu,
 • wniesienia wniosku o cofnięcie zgody,
- prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod ww. adresem e-mail.

INFORMACJA O POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz przepisów prawa krajowego informujemy że:
1. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, zwane dalej „RCNT”, z dniem 25 maja 2018 r. powołało Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami rozporządzenia jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: iodo@rcnt.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio pod Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.
3. Do zadań Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia, należy:

 • Informowanie i doradzanie w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ciążących na Administratorze Danych Osobowych, podmiocie przetwarzającym oraz pracownikach;
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów i polityk w zakresie ochrony danych osobowych
 • Zalecenia i konsultacje co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych i monitorowanie jej przestrzegania;
 • Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotyczy to w szczególności uprzednich konsultacji z art. 36 rozporządzenia);
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w RCNT.
W celu realizacji praw i uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane, tj.:

 • wniesienia wniosku o dostęp do danych osobowych,
 • wniesienia wniosku o sprostowanie danych ,
 • wniesienia wniosku o usunięcie danych ( prawo do bycia zapomnianym),
 • wniesienia wniosku o ograniczenia przetwarzania ,
 • wniesienia wniosku o prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia wniosku sprzeciwu,
 • wniesienia wniosku o cofnięcie zgody,
- prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod ww. adresem e-mail.