INFORMACJA O POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
6 lipca 2018
PROJEKT OPEN ! NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
6 lipca 2018
INFORMACJA O POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
6 lipca 2018
PROJEKT OPEN ! NIEOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
6 lipca 2018

SPOTKANIE ANIMACYJNE DOT. ZAŁOŻEŃ I ZASAD APLIKOWANIA DO RPO WŚ NA LATA 2014-2020

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zaprasza na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
- Projekty Badawczo – Rozwojowe w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
- Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach w ramach Działania 1.2 Badania i rozówj w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości


Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich- Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) w dniu 29 czerwca br. tj. piątek o godz. 10.00.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl do dnia 28 czerwca br.
W treści maila proszę podać imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz numer telefonu.
UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SPOTKANIE ANIMACYJNE DOT. ZAŁOŻEŃ I ZASAD APLIKOWANIA DO RPO WŚ NA LATA 2014-2020

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zaprasza na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
- Projekty Badawczo – Rozwojowe w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości
- Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach w ramach Działania 1.2 Badania i rozówj w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości


Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich- Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) w dniu 29 czerwca br. tj. piątek o godz. 10.00.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl do dnia 28 czerwca br.
W treści maila proszę podać imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz numer telefonu.
UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.