DZIEŃ OTWARTY BIOBANKU
6 lipca 2018
DZIEŃ OTWARTY BIOBANKU
6 lipca 2018

WIZYTA BENCHMARKINGOWA W HOLANDII W RAMACH PROJEKTU RDI2CLUB

 
 
W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. Partnerzy projektu RDI2CluB z Finlandii, Norwegii, Polski, Estoniii Łotwy oraz eksperci zewnętrzni z Łotewskiego Klastra Spożywczego, Ministerstwa Rolnictwa Łotwy, miasta Ęänekoski w Finlandii i Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii, uczestniczyli w wizycie wzorcowej w Niderlandach, aby zdobyć wiedzę na temat rozwoju klastrów bio-ekonomicznych i ekosystemów innowacyjnych, odwiedzając jeden z najlepszych europejskich klastrów - fundację koncentrującą się na biogospodarce – "Biobased Delta".
Głównym celem wizyty było uzyskanie wglądu w tworzenie i rozwój klastrów biogospodarczych i ekosystemów innowacyjnych poprzez wyciągnięcie wniosków z doświadczeń jednego z wiodących europejskich klastrów w zakresie biogospodarki, „Biobased Delta” oraz porównanie tych przykładów z regionami partnerskimi projektu RDI2CluB.
Podczas trzydniowej wizyty poznano warunki rozwoju systemu innowacji w biogospodarce na poziomie miejskim, regionalnym i krajowym, a także uzyskano potwierdzenie, że model „Potrójnej Helisy” między przedsiębiorstwami, sektorem badań i edukacji, jest niezbędnym warunkiem pomyślnego rozwoju ekosystemu innowacji biogospodarczej w regionie.
Dyrektor Klastra Biobased Delta, a także przedstawiciele firmy chemicznej SABIC w Holandii, BioPased Economy Experts Center oraz Southern Agriculture and Horticulture Organisation (ZLTO), będący jednocześnie członkami klastra, podzielili się swoją wizją wzmocnienia współpracy sektora prywatnego i publicznego w rozwoju przemysłu opartego na biotechnologii.
Przedstawiciele Biobased Delta są głęboko przekonani, że biogospodarka jest jednym z najbardziej obiecujących sektorów przyszłości, ale jej rozwój jest procesem długotrwałym, który obejmuje również zmianę sposobu myślenia ludzi. Kluczem do pomyślnego rozwoju branży jest współpraca między sektorem biznesu, administracją publiczną, instytutami naukowymi, sektorem pozarządowym, instytucjami finansowymi, gminami i obywatelami, umożliwiająca rozwój innowacyjnych rozwiązań.
Anna Aalto, przedstawiciel projektu partnera wiodącego z Uniwersytetu Nauk Stosowanych JAMK (Finlandia), przyznaje: "Biobased Delta jest naprawdę inspirującym przykładem silnej regionalnej potrójnej helisy ze wspólną wizją rozwoju. Jako część współpracy regionalnej, Biobased Delta wykazała w praktyce warunki strategicznego międzyregionalnego i ponadnarodowego tworzenia sieci jako siły napędowej innowacji. Uważam, że entuzjazm naszych gospodarzy i przedsiębiorczy duch były zaraźliwe i że wszyscy wróciliśmy do domu z głową pełną pomysłów na wzmocnienie naszych regionalnych systemów innowacji. Ponadto dowody świadczące o wartości w sieciach współpracy, stanowiły dobrą motywację dla budowania naszej międzynarodowej współpracy jako partnerstwa".
W trakcie podróży partnerzy projektu RDI2CluB zebrali się w celu omówienia status quo w rozwoju obszaru biogospodarki w każdym regionie partnerskim, a także rozwoju ekosystemu innowacjii klastrów bio-gospodarki.
Bezpośrednio po wizycie w Biobased Delta zorganizowano interaktywne warsztaty w celu omówienia zdobytych doświadczeń i ich zastosowania w regionalnych ekosystemach w ramach partnerstwa RDI2CluB.
Bardzo interesujące było spojrzenie na praktyczne przykłady elementów architektury miejskiej, które są jednocześnie zrównoważone, przyjazne dla środowiska i konsolidujące gospodarkę obiegową. Schody produkowane głównie ze skrobi ziemniaczanej i świeżo wymieszanej trawy lub wody deszczowej w jednostce sanitarnej są doskonałym przykładem, dla potwierdzenia, że nowe, innowacyjne i nietradycyjne rozwiązania można wykorzystać do pozyskiwania zasobów biologicznych, ponadto można je skutecznie przenieść do innych branż.
Podczas trzydniowej wizyty w Holandii partnerzy projektu wzięli także udział w międzynarodowej konferencji "Natural Fibertastic 2018" organizowanej przez Biobased Delta, podczas której mieli możliwość zaprezentowania projektu podczas sesji panelowej.
Partnerzy projektu odwiedzili także dwa zakłady produkcyjne należące do konsorcjum Biobased Delta (Nieuw-Prinsenland Suiker Unie / Cosun i Delft Bio Process Facility). Wizyta dała mozliwość identyfikacji modeli biznesowych firmy, procedur usług oraz ścieżek rozwoju i perspektyw.
Wizytę benchamrkingową można uznać za obopólną korzyść zarówno dla partnerstwa RDI2CluB, jak i dla przedstawicieli Biobased Delta. Podczas wymiany doświadczeń gospodarze mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat bio-gospodarki i rozwoju klastrów w krajach regionu Morza Bałtyckiego i stworzyć nowe możliwości współpracy.
Wyciągnięte wnioski, jak również zdobyte podczas wizyty cenne doświadczenie w rozwoju ekosystemu biogospodarki w Holandii, pozwoli na stworzenie wspólnego planu działania na rzecz klastra biogospodarki i rozwój ekosystemu innowacji w każdym regionie partnerskim.

GALERIA

WIZYTA BENCHMARKINGOWA W HOLANDII W RAMACH PROJEKTU RDI2CLUB

 
 
W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. Partnerzy projektu RDI2CluB z Finlandii, Norwegii, Polski, Estoniii Łotwy oraz eksperci zewnętrzni z Łotewskiego Klastra Spożywczego, Ministerstwa Rolnictwa Łotwy, miasta Ęänekoski w Finlandii i Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii, uczestniczyli w wizycie wzorcowej w Niderlandach, aby zdobyć wiedzę na temat rozwoju klastrów bio-ekonomicznych i ekosystemów innowacyjnych, odwiedzając jeden z najlepszych europejskich klastrów - fundację koncentrującą się na biogospodarce – "Biobased Delta".
Głównym celem wizyty było uzyskanie wglądu w tworzenie i rozwój klastrów biogospodarczych i ekosystemów innowacyjnych poprzez wyciągnięcie wniosków z doświadczeń jednego z wiodących europejskich klastrów w zakresie biogospodarki, „Biobased Delta” oraz porównanie tych przykładów z regionami partnerskimi projektu RDI2CluB.
Podczas trzydniowej wizyty poznano warunki rozwoju systemu innowacji w biogospodarce na poziomie miejskim, regionalnym i krajowym, a także uzyskano potwierdzenie, że model „Potrójnej Helisy” między przedsiębiorstwami, sektorem badań i edukacji, jest niezbędnym warunkiem pomyślnego rozwoju ekosystemu innowacji biogospodarczej w regionie.
Dyrektor Klastra Biobased Delta, a także przedstawiciele firmy chemicznej SABIC w Holandii, BioPased Economy Experts Center oraz Southern Agriculture and Horticulture Organisation (ZLTO), będący jednocześnie członkami klastra, podzielili się swoją wizją wzmocnienia współpracy sektora prywatnego i publicznego w rozwoju przemysłu opartego na biotechnologii.
Przedstawiciele Biobased Delta są głęboko przekonani, że biogospodarka jest jednym z najbardziej obiecujących sektorów przyszłości, ale jej rozwój jest procesem długotrwałym, który obejmuje również zmianę sposobu myślenia ludzi. Kluczem do pomyślnego rozwoju branży jest współpraca między sektorem biznesu, administracją publiczną, instytutami naukowymi, sektorem pozarządowym, instytucjami finansowymi, gminami i obywatelami, umożliwiająca rozwój innowacyjnych rozwiązań.
Anna Aalto, przedstawiciel projektu partnera wiodącego z Uniwersytetu Nauk Stosowanych JAMK (Finlandia), przyznaje: "Biobased Delta jest naprawdę inspirującym przykładem silnej regionalnej potrójnej helisy ze wspólną wizją rozwoju. Jako część współpracy regionalnej, Biobased Delta wykazała w praktyce warunki strategicznego międzyregionalnego i ponadnarodowego tworzenia sieci jako siły napędowej innowacji. Uważam, że entuzjazm naszych gospodarzy i przedsiębiorczy duch były zaraźliwe i że wszyscy wróciliśmy do domu z głową pełną pomysłów na wzmocnienie naszych regionalnych systemów innowacji. Ponadto dowody świadczące o wartości w sieciach współpracy, stanowiły dobrą motywację dla budowania naszej międzynarodowej współpracy jako partnerstwa".
W trakcie podróży partnerzy projektu RDI2CluB zebrali się w celu omówienia status quo w rozwoju obszaru biogospodarki w każdym regionie partnerskim, a także rozwoju ekosystemu innowacjii klastrów bio-gospodarki.
Bezpośrednio po wizycie w Biobased Delta zorganizowano interaktywne warsztaty w celu omówienia zdobytych doświadczeń i ich zastosowania w regionalnych ekosystemach w ramach partnerstwa RDI2CluB.
Bardzo interesujące było spojrzenie na praktyczne przykłady elementów architektury miejskiej, które są jednocześnie zrównoważone, przyjazne dla środowiska i konsolidujące gospodarkę obiegową. Schody produkowane głównie ze skrobi ziemniaczanej i świeżo wymieszanej trawy lub wody deszczowej w jednostce sanitarnej są doskonałym przykładem, dla potwierdzenia, że nowe, innowacyjne i nietradycyjne rozwiązania można wykorzystać do pozyskiwania zasobów biologicznych, ponadto można je skutecznie przenieść do innych branż.
Podczas trzydniowej wizyty w Holandii partnerzy projektu wzięli także udział w międzynarodowej konferencji "Natural Fibertastic 2018" organizowanej przez Biobased Delta, podczas której mieli możliwość zaprezentowania projektu podczas sesji panelowej.
Partnerzy projektu odwiedzili także dwa zakłady produkcyjne należące do konsorcjum Biobased Delta (Nieuw-Prinsenland Suiker Unie / Cosun i Delft Bio Process Facility). Wizyta dała mozliwość identyfikacji modeli biznesowych firmy, procedur usług oraz ścieżek rozwoju i perspektyw.
Wizytę benchamrkingową można uznać za obopólną korzyść zarówno dla partnerstwa RDI2CluB, jak i dla przedstawicieli Biobased Delta. Podczas wymiany doświadczeń gospodarze mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat bio-gospodarki i rozwoju klastrów w krajach regionu Morza Bałtyckiego i stworzyć nowe możliwości współpracy.
Wyciągnięte wnioski, jak również zdobyte podczas wizyty cenne doświadczenie w rozwoju ekosystemu biogospodarki w Holandii, pozwoli na stworzenie wspólnego planu działania na rzecz klastra biogospodarki i rozwój ekosystemu innowacji w każdym regionie partnerskim.

GALERIA