ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
6 lipca 2018
Warsztaty regionalne dla aktorów innowacji i innych interesariuszy poświęcone opracowaniu Wspólnych Planów Działań
25 września 2018
ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
6 lipca 2018
Warsztaty regionalne dla aktorów innowacji i innych interesariuszy poświęcone opracowaniu Wspólnych Planów Działań
25 września 2018

bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, głównie w kontekście zadań termomodernizacyjnych.
Na spotkaniu poruszone zostaną informacje dot. założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich- Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) w dniu 28 września br., tj. piątek o godz. 10.00.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl do dnia 27 września br.
W treści maila proszę podać imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz numer telefonu.

UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.