Mikołajki w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
7 grudnia 2018
Bezpłatne zwiedzanie Dworu Starostów Chęcińskich
3 stycznia 2019
Mikołajki w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
7 grudnia 2018
Bezpłatne zwiedzanie Dworu Starostów Chęcińskich
3 stycznia 2019

14 grudnia Dzień Edukacji Ekologicznej!

Już 14 grudnia będziemy obchodzić Dzień Edukacji Ekologicznej w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe EKOatrakcje – warsztaty naukowe, quizy oraz konkursy z nagrodami.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania ze specjalnych przyrodniczych warsztatów naukowych:
„Ekologiczne domy – budownictwo pasywne”. Zajęcia, skupiające się na właściwościach, charakterystyce i zastosowaniu różnych ciał stałych w budownictwie. Każda substancja podlega pewnym zjawiskom i procesom, które generują jej położenie w kategorii użyteczności w życiu codziennym każdego z nas. Człowiek od zawsze starał się odnajdować i wykorzystywać coraz to nowsze technologie oraz doskonalił materiały wykorzystywane w budownictwie, w efekcie zapewniając sobie komfort, oszczędność i wygodę. Warsztaty mają na celu uświadomić, że w prostych doświadczeniach, czynnościach i obserwacjach, kryje się ogromna wiedza, którą możemy wykorzystać np. w udoskonaleniu konstrukcji nowego domu, by ten stał się ekonomiczny w utrzymaniu, a tym samym bardziej pasywny i ekologiczny.
„Świat zadymiony ma same złe strony”. Warsztaty z zakresu ekologii, skupiające się na przyczynach zanieczyszczenia powietrza i ich niepożądanych skutkach. Zajęcia uświadamiają jakie są fizyczne i chemiczne sposoby minimalizacji tego problemu. Jak co roku w okresie jesienno-zimowym pojawia się problem tzw. smogu. W dzisiejszych czasach wzrasta świadomość społeczeństwa w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Warsztaty dają możliwość zrozumienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a narastającym problemem kwaśnych deszczy, efektu cieplarnianego czy wspomnianego wyżej smogu.
Rezerwacja pod numerem tel. : 609290121 lub przez formularz rezerwacyjny dla grup zorganizowanych dostępny na naszej stronie internetowej: http://cndavinci.pl/index.php/formularz-rezerwacyjny-dla-grup-zorganizowanych/
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektów:
Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w machinie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej.” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
„Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”,współfinansowany
z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Priorytet I „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”.