Zapraszamy na spotkanie dotyczące Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki
18 lutego 2019
10-lecie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
1 marca 2019
Zapraszamy na spotkanie dotyczące Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki
18 lutego 2019
10-lecie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
1 marca 2019

W RCNT odbyło się spotkanie dotyczące Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki

25 lutego 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego odbyło się drugie już spotkanie dotyczące Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki.

Głównym zadaniem funkcjonowania Centrum będzie aktywny lobbing na rzecz ustanowienia biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Dlatego też, Centrum planuje aktywny udział w konsultacjach społecznych aktualizacji dokumentów strategicznych dla rozwoju region, takich jak:

  • Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020,
  • Strategia badań i innowacyjności (RIS3): Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+,

czy też całkowicie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podczas spotkania kierownik działu projektów i rozwoju, Pan Cezary Cichy przybliżył założenia oraz cele funkcjonowania Centrum. W dalszej części prezentacji omówił inteligentne specjalizacje regionu oraz wyjaśnił dlaczego tak ważnym jest włączenie biogospodarki do nowego RIS.

Pani Anna Kucharczyk, kierownik Oddziału zarządzania RPO przedstawiła podstawowe założenia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Kolejny prelegent, pani Renata Ciesielska – doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przybliżyła założenia Programu czyste powietrze. Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Kolejny prelegent, pan Karol Nobis z firmy EKOWEŁNA, opowiedział o ekologicznych formach dociepleń strychów i poddaszy użytkowych.

Pan Arkadiusz Sylwar przedstawił zalety instalacji fotowoltaicznych w domu, firmie oraz jako farm energetycznych.

Pani Ewa Kapel-Śniowska, z-ca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, opowiedziała o działaniach, jakie podejmowane są w ramach partnerstwa projektu RDI2CluB na rzecz podniesienia wiedzy nt. biogospodarki w województwie świętokrzyskim.

Wszystkie prezentacje ze spotkania dostępne są dla Państwa do pobrania poniżej.

 

Zachęcamy także do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

 

 

Projekt pn. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems” (tłum. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”), współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Priorytet I „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”.