Każdy może zostać naukowcem 2
18 marca 2019
Ankieta – biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionu
28 marca 2019
Każdy może zostać naukowcem 2
18 marca 2019
Ankieta – biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionu
28 marca 2019

Czysto, ciepło, miło – ochrona środowiska na co dzień!

23 marca br. w Centrum Nauki Leonardo da Vinci odbędą się warsztaty ekologiczne dla uczestników Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach zjazdu przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne, gry, zabawy podnoszące poziom świadomości ekologicznej, kształtujące postawy ekologiczne poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy warsztatów będą mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy m.in. z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami, produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz na czym polegają działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń tzw. niskiej emisji, dowiedzą się o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych i o tym, że czyste powietrze to zdrowy człowiek.
Zajęcia zostaną przeprowadzone przez animatorów Centrum Nauki, pracowników Biobanku Świętokrzyskiego, doradców energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz pracowników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Warsztaty są organizowane w ramach projektu, pn. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems” (tłum. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”), współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Priorytet I „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2. „Inteligentna specjalizacja”.