Bezpłatny wstęp do Centrum Nauki na czas strajku nauczycieli
11 kwietnia 2019
Pasjonaci – Dziennikarstwo 27 maja br.
10 maja 2019
Bezpłatny wstęp do Centrum Nauki na czas strajku nauczycieli
11 kwietnia 2019
Pasjonaci – Dziennikarstwo 27 maja br.
10 maja 2019

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich do Centrum Nauki Leonardo da Vinci !!!

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zaprasza do Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Bilety kupisz z 50% zniżką!!!
Zobaczysz wystawę „Człowiek – niezwykła maszyna”, poświęconą człowiekowi oraz procesom biologicznym zachodzącym w ludzkim organizmie. Wystawa podzielona jest na sekcje poświęcone poszczególnym układom: oddechowemu, pokarmowemu, nerwowemu, szkieletowemu, krwionośnemu. Zwiedzający mogą zobaczyć na własne oczy, jak oddychają płuca palacza, zobaczyć swój szkielet na ekranie monitora oraz podejrzeć żyły, które znajdują się w dłoni. Wystawa „Człowiek – niezwykła maszyna” to też możliwość sprawdzenia swojej sprawności umysłowej i fizycznej.
Druga wystawa, Człowiek – trybik w machinie przyrody”, służy edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Zwiedzający mają możliwość zapoznać się z podstawowymi pojęciami z dziedziny ekologii i przyrody, takimi jak: atmosfera, gospodarka wodna, ekosystem, segregacja, recykling, flora, fauna, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Głównym celem wystawy jest upowszechnienie informacji o stanie środowiska naturalnego w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu korelacji człowiek-środowisko, środowisko-człowiek.
Dla chętnych warsztaty naukowe, m.in.:
-“Kolorowo ale czy zawsze zdrowo?” – podczas zajęć uczestnicy będą mogli porównać produkty żywnościowe pod kątem ich składu chemicznego, poznać różne rodzaje dodatków do żywności oraz ich wpływ na zdrowie człowieka,
-“Mydło – pogromca brudu” – uczestnicy warsztatów poznają historię mydła, dowiedzą się jak powstaje, jakie ma właściwości i dlaczego się pieni. Odbędą się także warsztaty, na których uczestnicy przekonają się o właściwościach ciekłego azotu, wykonają chemiczną sygnalizację i zaszyfrują wiadomość przy użyciu magicznych odczynników.
Indywidualne zwiedzanie wystaw nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.
Pamiętaj, chęć udziału w warsztatach zgłoś wcześniej pod numerem telefonu 609290121 !!!