Festiwal Naukowy E(x)plory już 7 czerwca!
30 maja 2019
Śniadanie na trawie już 14 lipca
9 lipca 2019
Festiwal Naukowy E(x)plory już 7 czerwca!
30 maja 2019
Śniadanie na trawie już 14 lipca
9 lipca 2019

Zagraniczni eksperci o biogospodarce w Województwie Świętokrzyskim

DCIM100MEDIADJI_0099.JPG

W dniach 3-6 czerwca br. w Województwie Świętokrzyskim w ramach projektu pn. “Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems” pol.: „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki” odbyła się międzynarodowa wizyta benchmarkingowa partnerów projektu.

Grupa ekspertów zagranicznych zapoznała się z potencjałem sektora spożywczego-przetwórczego w regionie. Partnerzy zagraniczni gościli m.in. w Grupie Producenckiej „AG FOOD” w Jasienicy oraz zakładzie Dreher Poland w Koprzywnicy czy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie.

Ważnym elementem programu były wizyty w instytucjach i firmach działających w obszarach biogospodarki i bio-energetyki, m.in: w unikatowym na skalę europejską Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim w Sukowie – Papierni.

Kluczowym składnikiem wizyty był intensywny program seminaryjno-warsztatowy, w ramach którego partnerzy wymieniali informacje nt. realizowanych pilotaży lokalnych i innych działań mających na celu wypracowanie produktów projektu RDI2CluB. Tę część programu wizyty zorganizowano w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim, w strukturach którego w lutym 2019 r. utworzono Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki – świętokrzyski bio-hub.

Więcej informacji na temat wizyty benchmarkingowej znajduje się na stronie: http://www.rdi2club.umws.pl/pl/aktualnosci/item/38-zagraniczni-eksperci-o-biogospodarce-w-swietokrzyskim