Zapraszamy na bieg charytatywny!
14 sierpnia 2019
Dni uczenia się dorosłych 2019!
10 września 2019
Zapraszamy na bieg charytatywny!
14 sierpnia 2019
Dni uczenia się dorosłych 2019!
10 września 2019

Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do uczestnictwa w projekcie

 • PROJEKT

Uruchamiany wraz z VI edycją Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach; trwa od 01.09.2019 r. do 31.08. 2022 r. i finansowany jest ze środków Unii europejskiej (3 edycje).

 • CEL

Popularyzacja nauki, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształcenie kreatywnego myślenia, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych,

 • REALIZACJA

Organizacja BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH stymulujących zainteresowania zarówno DZIECI, jak i ich RODZICÓW:

 • prawami natury,
 • nowoczesnymi technologiami,
 •  człowiekiem jako istotą społeczną,
 •  wytworami kultury.
 • DLA KOGO?

DZIECI ze szkoły podstawowej, klasy 1-8 w grupach wiekowych oraz ich OPIEKUNOWIE:

 • Adepci (1-3),
 • Juniorzy (4-5),
 • Mistrzowie (6-8),
 • Rodzice
 • KIEDY?

Zjazdy od 19 października 2019 r. do 6 czerwca 2020 r. – RAZ W MIESIĄCU na UJK w Kielcach

 • PROGRAM

I. WARSZTATY I WYKŁADY/ POKAZY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH:

CZŁOWIEK I NATURA

1. Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki

2. Życie to organizm

3. Wszystko jest chemią

4. Logika w ruchu, ruch w logice!

CZŁOWIEK I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

1. Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola

2. W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość

3. Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?

4. Jak współdziałać w Internecie ? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie w wirtualnej

Przestrzeni

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

1. Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi

2. Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie

3. PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem

4. Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności

CZŁOWIEK I KULTURA

1. Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat

2. Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii

3. Kreacje wizualne w przestrzeni online i ofline

4. Dźwięk w percepcji i sztuce

II. SYMPOZJUM NAUKOWE DZIECI: „CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT”

III. UROCZYSTA INAUGURACJA I ABSOLUTORIUM

 • ZASADY UCZESTNICTWA
 • Zgłoszenie i rekrutacja według kryteriów projektu
 • Informacja o zakwalifikowaniu
 • Dokumentacja uczestnika
 • Uczestnictwo zakwalifikowanych dzieci w warsztatach: 1×1,5 godz. z obszaru „nauk ścisłych” i 1×1,5 godz. z obszaru „humanistyczno-społecznego” oraz wykładzie 1×45 min. na KAŻDYM ZJEŹDZIE
 • Uczestnictwo zakwalifikowanych rodziców w warsztatach (2×1,5) godz. na KAŻDYM ZJEŹDZIE, rozwijających kompetencje społeczne i komunikacyjne ważne w wychowaniu i wspieraniu pasji naukowych młodego pokolenia
 • Uczestnictwo w inauguracji i absolutorium oraz Sympozjum Naukowym Dzieci „Człowiek zmienia świat”
 • Dyplom ukończenia zajęć.
 • REKRUTACJA

elektroniczna na stronie:

www.dzieciecy.ujk.edu.pl

 • INFORMACJE
 • e-mail: uniwersytet.dzieciecy@ujk.edu.pl
  • www.facebook.com/dzieciecy.ujk
  • tel. 41 349 67 69
  • adres:

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK

ul. Krakowska 11/ p. 219

Kielce

Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!