Zapraszamy na bieg charytatywny!
14 sierpnia 2019
Dni uczenia się dorosłych 2019!
10 września 2019

Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do uczestnictwa w projekcie

 • PROJEKT

Uruchamiany wraz z VI edycją Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach; trwa od 01.09.2019 r. do 31.08. 2022 r. i finansowany jest ze środków Unii europejskiej (3 edycje).

 • CEL

Popularyzacja nauki, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształcenie kreatywnego myślenia, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych,

 • REALIZACJA

Organizacja BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH stymulujących zainteresowania zarówno DZIECI, jak i ich RODZICÓW:

 • prawami natury,
 • nowoczesnymi technologiami,
 •  człowiekiem jako istotą społeczną,
 •  wytworami kultury.
 • DLA KOGO?

DZIECI ze szkoły podstawowej, klasy 1-8 w grupach wiekowych oraz ich OPIEKUNOWIE:

 • Adepci (1-3),
 • Juniorzy (4-5),
 • Mistrzowie (6-8),
 • Rodzice
 • KIEDY?

Zjazdy od 19 października 2019 r. do 6 czerwca 2020 r. – RAZ W MIESIĄCU na UJK w Kielcach

 • PROGRAM

I. WARSZTATY I WYKŁADY/ POKAZY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH:

CZŁOWIEK I NATURA

1. Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki

2. Życie to organizm

3. Wszystko jest chemią

4. Logika w ruchu, ruch w logice!

CZŁOWIEK I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

1. Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola

2. W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość

3. Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?

4. Jak współdziałać w Internecie ? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie w wirtualnej

Przestrzeni

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

1. Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi

2. Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie

3. PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem

4. Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności

CZŁOWIEK I KULTURA

1. Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat

2. Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii

3. Kreacje wizualne w przestrzeni online i ofline

4. Dźwięk w percepcji i sztuce

II. SYMPOZJUM NAUKOWE DZIECI: „CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT”

III. UROCZYSTA INAUGURACJA I ABSOLUTORIUM

 • ZASADY UCZESTNICTWA
 • Zgłoszenie i rekrutacja według kryteriów projektu
 • Informacja o zakwalifikowaniu
 • Dokumentacja uczestnika
 • Uczestnictwo zakwalifikowanych dzieci w warsztatach: 1×1,5 godz. z obszaru „nauk ścisłych” i 1×1,5 godz. z obszaru „humanistyczno-społecznego” oraz wykładzie 1×45 min. na KAŻDYM ZJEŹDZIE
 • Uczestnictwo zakwalifikowanych rodziców w warsztatach (2×1,5) godz. na KAŻDYM ZJEŹDZIE, rozwijających kompetencje społeczne i komunikacyjne ważne w wychowaniu i wspieraniu pasji naukowych młodego pokolenia
 • Uczestnictwo w inauguracji i absolutorium oraz Sympozjum Naukowym Dzieci „Człowiek zmienia świat”
 • Dyplom ukończenia zajęć.
 • REKRUTACJA

elektroniczna na stronie:

www.dzieciecy.ujk.edu.pl

 • INFORMACJE
 • e-mail: uniwersytet.dzieciecy@ujk.edu.pl
  • www.facebook.com/dzieciecy.ujk
  • tel. 41 349 67 69
  • adres:

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK

ul. Krakowska 11/ p. 219

Kielce

Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!