Dzień edukacji ekologicznej już 27 września w Centrum Nauki Leonardo da Vinci!
10 września 2019
Kolejna edycja Pasjonatów już 21 października w Centrum Nauki Leonardo da Vinci!
4 października 2019
Dzień edukacji ekologicznej już 27 września w Centrum Nauki Leonardo da Vinci!
10 września 2019
Kolejna edycja Pasjonatów już 21 października w Centrum Nauki Leonardo da Vinci!
4 października 2019

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w dniach 7-8 listopada zaprasza na spotkania dot. biogospodarki.

RCNT  realizuje projekt pn. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki. Jednym z jego założeń jest prowadzenie pomiarów jakości powietrza na obszarach  gmin Busko-Zdrój oraz Solec-Zdrój przy wykorzystaniu dedykowanego urządzenia pomiarowego oraz drona.  Na spotkaniach poruszone zostaną kwestie dotyczące biogospodarki oraz zaprezentowane wyniki badań prowadzonych pomiarów jakości powietrza w w/w gminach.

7 listopada – Busko-Zdrój – Buskie Samorządowe Centrum Kultury godz. 10.00-12.30

8 listopada – Solec – Zdrój – Urząd Gminy godz. 10.00-12.30

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach.

Zgłoszenia należy wysyłać do 30 września na adres: adam.miszczuk@rcnt.pl (w treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko, instytucję, dane kontaktowe oraz wybrany termin spotkania).

Uwaga!!! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

AGENDA 7-8 LISTOPADA

10.00     Powitanie

10.10     Projekt RDI2CluB – witamy w Klubie Biogospodarki!

  • Dyrektor S. Neugebauer (UMWŚ) – czym jest biogospodarka, geneza projektu, Regionalny Profil Biogospodarki, wspólne działania, lokalny pilotaż – wyniki pomiarów,
  • Kierownik C. Cichy (RCNT) – Hub biogospodarki, zaproszenie do współpracy,
  • Tadeusz Pęczek Fundacja Pro Civis – Biobord.eu jako internetowa platforma wymiany doświadczeń.

10:40     Biogospodarka w województwie świętokrzyskim:

  • Prof. J. Łabętowicz – Czym jest biogospodarka: innowacyjny powrót do tradycji, odpowiedź na współczesne zagrożenia: przeludnienie, zmiana klimatu, pustynnienie Polski, itd.

11.15     Niska emisja – wysokie ryzyko. Źródła i konsekwencje niskiej emisji:

  • dr hab. Anna Rabajczyk – Źródła i konsekwencje niskiej emisji,
  • mgr inż. Marek Szymczyk – Sposoby ograniczania niskiej emisji (też indywidualne konsultacje po zakończeniu spotkania).

11.45     Zasady finansowania inwestycji w OZE z Programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd”:

  • przedstawiciel WFOŚiGW.

12.15     Podsumowanie i zakończenie.

12.30     Obiad.