Kolejna edycja Pasjonatów już 21 października w Centrum Nauki Leonardo da Vinci!
4 października 2019
Zapraszamy na wydarzenie patriotyczne upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości
31 października 2019
Kolejna edycja Pasjonatów już 21 października w Centrum Nauki Leonardo da Vinci!
4 października 2019
Zapraszamy na wydarzenie patriotyczne upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości
31 października 2019

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Partnerem Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej

Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej to pierwszy dokument łączący administrację samorządową i podmioty w celu wsparcia świętokrzyskich rodzin zastępczych. Jest to dokument identyfikujący członka rodziny, uprawniający posiadacza do korzystania ze stałych, tymczasowych  świątecznych lub okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty partnerskie.

Posiadaczem Karty mogą być wyłącznie rodzice zastępczy oraz dzieci przebywający w rodzinach zastępczych zawodowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/swietokrzyska-karta-zawodowej-rodziny-zastepczej/

Posiadacze Karty Zawodowej Rodziny  Zastępczej na terenie RCNT mają prawo do:

-zakupu biletu zniżkowego na wejście do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w kwocie 1 zł /osobę – nie obowiązuje rezerwacja;

– zakupu biletu zniżkowego na warsztaty do Centrum Nauki w kwocie 1 zł /osobę – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu: tel. 609-290-121

– bezpłatnego zwiedzania Dworu Starostów Chęcińskich – prosimy o kontakt pod numerem telefonu (41) 343-40-50;

Więcej informacji pod numerem telefonu: (41) 343-40-50.