Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych
5 grudnia 2019
Ferie zimowe z Centrum Nauki Leonardo da Vinci
10 stycznia 2020
Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych
5 grudnia 2019
Ferie zimowe z Centrum Nauki Leonardo da Vinci
10 stycznia 2020

13 grudnia zapraszamy na Dzień Edukacji Ekologicznej do Centrum Nauki Leonardo da Vinci

W ramach cyklicznie odbywającego się Dnia Edukacji Ekologicznej, zapraszamy już 13 grudnia do Centrum Nauki Leonardo da Vinci na specjalnie przygotowane z tej okazji wyjątkowe EKOatrakcje – warsztaty naukowe oraz konkursy z nagrodami.
W ramach Dnia Edukacji Ekologicznej obowiązuje bilet wstępu do Centrum Nauki -25%.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania ze specjalnych przyrodniczych warsztatów naukowych:
„Gdy ciekawość zżera jak rdza żelazo- identyfikacja zanieczyszczeń”
Zapoznanie uczestników z rodzajami, źródłami oraz skutkami zanieczyszczeń wód i gleb ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych. Młodzież będzie mogła wykonać samodzielnie, pod okiem animatora, doświadczenia chemiczne, na podstawie których zbada właściwości chemiczne żelaza. Uczestnicy warsztatów przeprowadzą szereg barwnych reakcji charakterystycznych dla Fe, jego jonów: Fe2+ i Fe3+ oraz innych metali ciężkich lub śladowych akumulowanych w wierzchnich warstwach glebowych, a poprzez rośliny łatwo trafiających do łańcucha troficznego, wywołując procesy muta- i kancerogenne w organizmach żywych. Co ciekawe, młodzi naukowcy rozwikłają tajemnicę amfoteryczności związków żelaza.
„Czy grzyby rosną tylko w lesie?”
Grzyby są grupą organizmów żywych, utożsamianą przez wielu z osobnikami zbudowanymi z trzonka i kapelusza, wchodzącymi w skład runa leśnego. Jednak czy grzyby spotykamy tylko w lesie, czy może mieszkają też w innych miejscach? Czy powszechnie znana przez nas część nadziemna to tak naprawę główna część grzyba? Podczas niniejszych warsztatów uczestnicy zbadają, czy wszystkie gatunki posiadają kapelusze. Ponadto uzyskają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: Jakie kształty i kolory mają grzyby? Czy należą do roślin? Co to są drożdże i do czego je wykorzystujemy? W tym celu wykonają kilka prostych, a zarazem ciekawych doświadczeń. Poznają także, jak ważną rolę odgrywają organizmy te w środowisku przyrodniczym oraz życiu każdego człowieka.
„O2 takich gazach CO2 razem zawładnęły powietrzem”
Powietrze znajduje się wszędzie wokół Nas. Jest niezbędną do życia mieszaniną jednorodną gazów, z których najważniejszymi są tlen i azot. Jakie skrywa w sobie tajemnice? W jaki sposób pozyskiwane są z niego gazy? Jakie ma właściwości? Dlaczego jego główne składniki nie wchodzą ze sobą w reakcje chemiczne? To tylko namiastka pytań, na które uczestnicy warsztatów uzyskają odpowiedzi podczas zajęć o charakterze eksperymentalno-badawczym. Młodzi naukowcy samodzielnie wykonają, pod okiem edukatora, przy użyciu profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych, eksperymenty naukowe, na podstawie, których zbadają czy powietrze jest mieszaniną gazów, wykryją obecność ditlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz skonstruują własną gaśnicę pianową. Dodatkowo, młodzi naukowcy poznają metody otrzymywania tlenu w laboratorium.