Międzynarodowa Wizyta Benchmarkingowa – konkurs
4 lutego 2020
Gościnna wizyta w RCNT przedstawicieli Duszpasterstwa Rodzin oraz Komisji Bioetycznej
12 lutego 2020
Międzynarodowa Wizyta Benchmarkingowa – konkurs
4 lutego 2020
Gościnna wizyta w RCNT przedstawicieli Duszpasterstwa Rodzin oraz Komisji Bioetycznej
12 lutego 2020

NABÓR NA PARTNERÓW W RAMACH CENTRUM WIEDZY I ROZWOJU BIOGOSPODARKI

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa do wzięcia udziału naborze na partnerów do Centrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki. Dzięki uczestnictwu w przedmiotowej inicjatywie partnerzy będą mieli okazję:
– skorzystać z pomocy w procesie wdrażania projektów z zakresu biogospodarki w regionie poprzez: pomoc przy pisaniu Wniosków o dofinansowanie projektów, asysta Centrum przy wdrażaniu projektów, pomoc przy rozliczaniu projektów

– skorzystać z pomocy w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowymi

– wspólny lobbing na rzecz ustanowienia biogospodarki jako elementu nowej Regionalnej Strategii Innowacji.

Formularz ofertyz załącznikamioraz deklaracjiuczestnictwa w partnerstwie podmiotów (wzory druków do pobrania poniżej) należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, lub przesłać pocztą na adres Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny), w terminie do dnia 15 marca 2020 r. godz. 15.00. (decyduje data wpływu oferty).   

Szczegółowych informacji w sprawie naboru do Konsorcjum udziela Adam Miszczuk, Dział Utrzymania Projektów w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym, Podzamcze 45, piętro II, pokój 3/16, tel. 41 343-40-50, adam.miszczuk@rcnt.pl.

Ogłoszenie: https://rcnt.pl/wp-content/uploads/2020/02/Ogłoszenie.docx

Formularz oferty: https://rcnt.pl/wp-content/uploads/2020/02/Załącznik-nr-1-formularz-oferty.docx

Deklaracja współpracy: https://rcnt.pl/wp-content/uploads/2020/02/Załącznik-nr-2-deklaracja-współpracy.docx

Oświadczenia: https://rcnt.pl/wp-content/uploads/2020/02/Załącznik-nr-3-Oświadczenia-1.docx

Klauzula RODO: https://rcnt.pl/wp-content/uploads/2020/02/Klauzula-RODO.docx