RCNT ponownie współorganizatorem IV Ogólnopolskiego Zlotu Pasjonatów Fotografii
11 sierpnia 2020
Komunikat w sprawie punktu pobrań
8 października 2020
RCNT ponownie współorganizatorem IV Ogólnopolskiego Zlotu Pasjonatów Fotografii
11 sierpnia 2020
Komunikat w sprawie punktu pobrań
8 października 2020

Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Dwór Starostów Chęcińskich 18 sierpnia ponownie zostaną otwarte dla zwiedzających!

Od 18 sierpnia Centrum Nauki Leonardo da Vinci zostanie ponownie otwarte dla zwiedzających – przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Przerwę w działalności wykorzystano na remonty, m.in. malowanie i renowację podłóg w salach laboratoryjnych.

Centrum Nauki zostało zamknięte 12 marca, w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i wprowadzeniem ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Pracownicy Centrum włączeni zostali wówczas w działania związane ze zwalczaniem epidemii: w laboratorium przez pewien czas wytwarzano naturalne mydła glicerynowe, które przekazywano instytucjom i samorządom, a część osób oddelegowano do prac związanych z prowadzonymi od 20 marca w laboratorium RCNT testami na SARS CoV2. W tym czasie w budynku Centrum przeprowadzono konieczne remonty: pomalowano ściany, przeprowadzono renowację podłóg, wykonano prace konserwatorskie przy eksponatach.

Obecnie, w związku ze znoszeniem ograniczeń epidemicznych, zapadła decyzja o ponownym udostępnieniu Centrum Nauki da Vinci dla zwiedzających. Stanie się to od 18 sierpnia. Zwłoka, w porównaniu z innymi placówkami muzealnymi i wystawienniczymi, wynika ze specyfiki Centrum: większość z eksponatów w Centrum jest interaktywna, dotykowa, co wiąże się dodatkowymi trudnościami z ich udostępnieniem przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Wpływ na termin ma również fakt, że grupa pracowników Centrum była oddelegowana do medycznego laboratorium diagnostycznego RCNT.

Działamy w nowej rzeczywistości, która od  wszystkich – zarówno od pracowników Centrum, jak zwiedzających wymaga zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa – mówi Marcin Zawierucha Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Wraz z otwarciem Centrum Nauki Leonardo da Vinci wprowadzone zostały specjalne zasady, które mają zapewnić zwiedzającym bezpieczeństwo, zachować wymagany dystans (nie mniejszy niż 2 m) i pozwolić komfortowo korzystać z eksponatów.  To m.in. konieczność rezerwacji wizyt, ograniczony czas zwiedzania ekspozycji, ustalone godziny zwiedzania i obowiązkowe przerwy na wietrzenie powierzchni wystawienniczej oraz dezynfekcję elementów wystawy, wyznaczony limit zwiedzających, podział na grupy. Obowiązkowe będzie również noszenie maseczek, dezynfekcja dłoni przed wejściem, podpisanie oświadczeń dotyczących stanu zdrowia oraz pozostawienie danych kontaktowych.

Część stref i eksponatów pozostanie niestety wyłączona z użytku – chodzi o takie,  których użycie wymaga zbliżenia twarzy lub ust, bądź których dezynfekcja jest niemożliwa (np. maszyna mierząca pojemność płuc, „Ścianka Przytulanka”, wewnętrzny plac zabaw dla najmłodszych).

Do dyspozycji zwiedzających od 18 sierpnia oddana zostanie także część zabytkowego Dworu Starostów Chęcińskich, w którym również obowiązywać będą szczególne środki bezpieczeństwa.

Oba obiekty udostępnione zostaną dla turystów od wtorku do soboty w godz. 9.00-14.30.

Pełny regulamin zwiedzania Centrum w czasie trwania epidemii, a także Dworu Starostów Chęcińskich, znajduje się na stronie internetowej: www.rcnt.pl w zakładce Dokumenty.