UWAGA!!! Zmiana godzin pracy punktów pobrań RCNT.
29 kwietnia 2022
Dzień Dziecka w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
26 maja 2022
UWAGA!!! Zmiana godzin pracy punktów pobrań RCNT.
29 kwietnia 2022
Dzień Dziecka w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
26 maja 2022

“Zdrowe i bezpieczne wakacje” – wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne

W imieniu Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy wszystkich mieszkańców woj. świętokrzyskiego na wydarzenie.

   Akcja Edukacyjno – Profilaktyczna pn. „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje”

PROGRAM WYDARZENIA     

Tytuł: „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje”

Organizator: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Świętokrzyskiego w Kielcach

Termin: 3 czerwca 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

Miejsce wydarzenia: parking, teren przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3.

Uczestnicy: Mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.

Cel akcji edukacyjno – profilaktycznej:

Celem akcji edukacyjno – profilaktycznej pn. „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje” będzie:

 • podniesienie świadomości z zakresu niebezpieczeństw i zagrożeń w czasie wakacji,
 • doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kształtowanie nawyku bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
 • rozbudzenie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,
 • kształtowanie asertywności w różnych sytuacjach,
 • utrwalenie zasad powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia.

Instytucje biorące udział w wydarzeniu:

Działania zaplanowane i zgłoszone przez instytucje biorące udział w wydarzeniu:

 1.  Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjno – profilaktyczne na którym będzie można:
 • zapoznać się z programami profilaktycznymi finansowanymi przez NFZ,
 • zapoznać się z programem profilaktyczno-treningowym „8 Tygodni do Zdrowia”
 • zapoznać się z bezpłatnym portalem DIETY.NFZ.GOV.PL,
 • uzyskać informacje o programie Profilaktyka 40 Plus,
 • wyrobić kartę EKUZ – czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 • zaplanowała stoisko edukacyjne, na którym będzie można:
 • przeprowadzić symulację skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków (narkogogle),
 • przeprowadzić symulację skutków używania alkoholu (alkogogle),
 • skorzystać z edukacji indywidualnej,
 • zapoznać się z metodami kryminalistycznymi w laboratorium policyjnym,
 • zapoznać się z najnowszymi pojazdami policyjnymi.
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowało stoisko edukacyjno profilaktyczne na którym będzie można:
 • nauczyć się samobadania piersi na fantomach,
 • skorzystać z edukacji w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy,
 • skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w cytobusie (cytologia konwencjonalna i płynna dla kobiet w wieku 25 – 59 lat),
 • skorzystać z wagi z profesjonalnym analizatorem medycznym, na której można dokonać analizę składu ciała, określić BMI, zasięgnąć porad dietetyka,
 • dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
 • zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi profilaktyki onkologicznej, w  tym profilaktyki czerniaka.

Rejestracja na badania w cytobusie do dnia 2 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 pod numerem telefonu 609 990 033.