Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia
21 lutego 2023
“Podwieczorek u Starostów” – wyjątkowe spotkanie z literaturą i sztuką
24 lutego 2023
Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia
21 lutego 2023
“Podwieczorek u Starostów” – wyjątkowe spotkanie z literaturą i sztuką
24 lutego 2023

Pan Krzysztof Ołownia Dyrektorem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

W dniu 22 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę w sprawie powołania Pana Krzysztofa Ołowni na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu na okres 6 lat, tj. od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 22 lutego 2029 r.

Powołanie na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania.

W dniu 3 lutego br. Komisja konkursowa w drodze tajnego głosowania wybrała Pana Krzysztofa Ołownię na stanowisko Kierownika Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.

Pan Krzysztof Ołownia od 1 listopada 2022 roku pełnił obowiązki dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Wcześniej, od 2019 roku pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia. Przed podjęciem pracy w Urzędzie Marszałkowskim był zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim na stanowisku głównego specjalisty w Zespole do spraw Informacji i Komunikacji Społecznej.