Piknik rodzinny “Silna Biało-Czerwona” w Podzamczu- fotogaleria
16 sierpnia 2023
Bezpłatne badania witaminy D oraz profilu lipidowego przedłużone do końca października
21 sierpnia 2023
Piknik rodzinny “Silna Biało-Czerwona” w Podzamczu- fotogaleria
16 sierpnia 2023
Bezpłatne badania witaminy D oraz profilu lipidowego przedłużone do końca października
21 sierpnia 2023

Nabór wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

W dniu 9 sierpnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 1 września 2023 r. do 16 października 2023r.  Jednym z warunków przyznania stypendium, jest zobowiązanie się przez studenta do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym. 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

https://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/12331-uchwala-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiegonr-7578-23-z-dnia-9-sierpnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-przez-wojewodztwo-swietokrzyskie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024.html