Nowa wystawa we Dworze Starostów Chęcińskich
30 sierpnia 2023
Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowicach
13 września 2023
Nowa wystawa we Dworze Starostów Chęcińskich
30 sierpnia 2023
Młodzieżowy Festiwal Obywatelski w Starachowicach
13 września 2023

RCNT podpisało kolejną umowę z klasą patronacką

RCNT nawiązało współpracę z LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie.
Umowę patronacką z Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie  podpisało w poniedziałek 4 września Regionalne Centrum Technologiczne. Porozumienie umożliwi uczniom szkoły m.in. udział w zajęciach edukacyjnych w laboratoriach Centrum oraz odbywanie praktyk zawodowych.

RCNT będzie patronem dwóch klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Umowa obowiązywać będzie od września, przez cały okres edukacji uczniów w klasie licealnej, z opcją jej przedłużenia.

Współpraca między szkołą a RCNT zakłada m.in. udział uczniów w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie RCNT (w laboratoriach, w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, w Dworze Starostów Chęcińskich); udział uczniów w debatach i wydarzeniach poświęconych profilaktyce zdrowotnej, ekologii, ochronie środowiska; uczestnictwo na zasadzie wolontariatu w wydarzeniach organizowanych przez RCNT, odbywanie przez uczniów bezpłatnych praktyk w Centrum Nauki w weekendy lub w innym okresie wolnym od zajęć szkolnych.

Absolwenci będą mogli w Centrum Nauki Leonardo da Vinci odbyć miesięczną praktykę w wymiarze 1/2 etatu, a ci którzy w jej trakcie specjalnie się wyróżnią – otrzymają umowę zlecenie na okres do 3 miesięcy. Po zakończonej współpracy uczniowie otrzymają oczywiście stosowne referencje.

– To sposób realizowania naszej misji edukacyjnej, upowszechniania nauk o zdrowiu. Współpraca z liceum ma na celu poprawę jakości kształcenia i jego efektywności, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży – wyjaśnia Krzysztof Ołownia, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Podpisanie umowy odbędzie się w 4 września o godz. 10 w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie – podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2023/2024. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i poinformowaniu i nim w swoich nośnikach informacji.