Europejskie Dni Dziedzictwa
18 września 2023
Centrum Nauki z wizytą w Starachowicach podczas Festiwalu Nauki
26 września 2023
Europejskie Dni Dziedzictwa
18 września 2023
Centrum Nauki z wizytą w Starachowicach podczas Festiwalu Nauki
26 września 2023

Udział RCNT w VI Międzynarodowej Konferencji: “Witamina D – Minimum, Maximum, Optimum”

W dniach 22-23 września Z-ca Dyrektora do spraw lecznictwa RCNT – Pan Dariusz Mika wraz z pracownikami medycznymi uczestniczyli w VI Międzynarodowej Konferencji: “Witamina D – Minimum, Maximum, Optimum” pod patronatem European Vitamin D Association (EVIDAS).

To prestiżowe spotkanie naukowe z udziałem znakomitych ekspertów z Polski, Europy i świata było okazją do zaprezentowania podczas sesji plakatowej wyników badań pracowników RCNT, które dotyczyły stężenia witaminy D wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Merytoryczne wykłady potwierdziły nasze obserwacje, że niedobory witaminy D wciąż dotyczą zbyt dużej części naszej populacji, co stanowi ważny dodatkowy czynnik ryzyka wielu chorób i ich powikłań.