Zakończyły się prace termomodernizacyjne na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu
5 października 2023
Konferencja dotycząca podsumowania efektów projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
21 listopada 2023
Zakończyły się prace termomodernizacyjne na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu
5 października 2023
Konferencja dotycząca podsumowania efektów projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
21 listopada 2023

„Ożywiona Historia. Inspirowanie uczniów poprzez żywe lekcje”

Wydarzenie, które odbyło się 13 października br. miało na celu zaprezentowanie jak w nowoczesny sposób można w zabytkowych wnętrzach Dworku Starostów Chęcińskich atrakcyjnie przekazywać wiedzę o naszej przeszłości.

Konferencję w Dworze Starostów Chęcińskich przygotował wydzielony niedawno w strukturze RCNT Wydział Zarządzania Zabytkami. Jego zadaniem jest m.in. stworzenie i wdrożenie oferty związanej z organizacją „żywych lekcji historii” w zabytkowym XVII wiecznym Dworze Starostów. Takie lekcje, w stylizowanych na sarmacką modłę wnętrzach, z udziałem osób ubranych w stroje z epoki, a nawet rekonstruktorów historycznych, mają służyć m.in. pogłębieniu i uatrakcyjnieniu podstawy programowej z historii dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

W konferencja wzięli udział Dyrektorzy i nauczyciele świętokrzyskich szkół, a prelekcje wygłosili: Pani Grażyna Barwinek – Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach, Pan Dominik Kowalski – Przewodnik Turystyczny oraz Pan Robert Bitner Członek Grupy Independent Regiments of Poland Zaciągu Prywatnego Strażnika Koronnego Samuela Łaszcza.

Konferencji towarzyszyła oficjalna inauguracja wystawy pn. „Rekonstrukcje ubiorów historycznych z XVII wieku”. Składają się na nią drobiazgowo odtworzone barokowe stroje wraz z codziennymi akcesoriami z tamtych czasów (biżuteria, torebki, rękawiczki, sprzączki itp., itd.) Wystawa została czasowo wypożyczona od Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wystawa została zainaugurowana przez Panią Elżbietę Dunin-Wąsowicz – Kurator Wystawy Rekonstrukcja Ubiorów Historycznych na Dworze Jana III Sobieskiego.

Po wydarzeniu, w Centrum Nauki Leonardo da Vinci zainaugurowano kolejną wystawę pn. “Copernicus Open” z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury  – Pana Tomasza Niewiadomskiego.