„Ożywiona Historia. Inspirowanie uczniów poprzez żywe lekcje”
13 października 2023
Mikołajki w Centrum Nauki
6 grudnia 2023
„Ożywiona Historia. Inspirowanie uczniów poprzez żywe lekcje”
13 października 2023
Mikołajki w Centrum Nauki
6 grudnia 2023

Konferencja dotycząca podsumowania efektów projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

W Dworze Starostów Chęcińskich odbyła się konferencja, której organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.  Konferencja dotyczyła podsumowania efektów projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz uroczystego podpisania Porozumień o partnerstwie dla projektu „InPlaMed-II” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (Cel szczegółowy: RSO1.2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych – EFRR).

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Marek Bogusławski, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia  – Pani Bogumiła Niziołek, Zastępca Dyrektora Departamentu IT – Pan Sławomir Leśniewski oraz Partnerzy Projektu.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne po raz kolejny  będzie jednym z nich.  Pan Krzysztof Ołownia – Dyrektor RCNT przyjął z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dokument potwierdzający udział w powyższym projekcie.