Wszyscy, którzy chcą pomóc choremu Adasiowi, muszą tylko zarejestrować się przy pomocy formularza i wziąć udział w biegu charytatywnym, który odbędzie się 27 sierpnia 2017 roku w Podzamczu koło Chęcin. Liczymy na Państwa dobre serca!
 
 

Adaś jest skrajnym wcześniakiem. Urodzony w stanie ciężkim, w 28 tygodniu ciąży, ważył 1000g. Uzyskał 3 punkty w skali Apgar. Adam przebywał na Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przez kilka miesięcy. Był wentylowany mechanicznie, a z powodu nasilonych bezdechów wymagał podłączenia do respiratora. Leczony sterydowo. Wynikiem niedokrwistości było kilkakrotne przetaczanie krwi. Adaś pokonał niewydolność oddechową, dysplazję oskrzelowo- płucną, zakażenie wtórne, niedokrwistość, retinopatię i bezdechy wcześniacze.

Kilkukrotnie hospitalizowany, wymagał kontroli neurologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej i audiologicznej. Przechodził intensywną i długotrwałą rehabilitację ogólnousprawniającą metodą Vojty.

U Adasia zdiagnozowano autyzm sprzężony z zaburzeniami mowy o typie afazji ruchowej. Adaś nie mówi. Potrzebuje wszechstronnej i stałej rehabilitacji wspomagającej jego opóźniony rozwój psychoruchowy, w tym szczególnie oddziaływań terapeutycznych z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, neurologopedycznej oraz integracji sensorycznej.

Tylko stała i kompleksowa terapia umożliwi Adasiowi rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy i komunikacyjny.

Numery startowe będą wydawane w biurze organizatora od 13:00. Biuro organizatora będzie się znajdować przed wejściem do Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Na bieg można zarejestrować się poprzez formularz dostępny tutaj*

Regulamin biegu dostępny tutaj*
 
 
Wszyscy, którzy chcą pomóc choremu Adasiowi, muszą tylko zarejestrować się przy pomocy formularza i wziąć udział w biegu charytatywnym, który odbędzie się 27 sierpnia 2017 roku w Podzamczu koło Chęcin. Liczymy na Państwa dobre serca!
 
 

Adaś jest skrajnym wcześniakiem. Urodzony w stanie ciężkim, w 28 tygodniu ciąży, ważył 1000g. Uzyskał 3 punkty w skali Apgar. Adam przebywał na Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przez kilka miesięcy. Był wentylowany mechanicznie, a z powodu nasilonych bezdechów wymagał podłączenia do respiratora. Leczony sterydowo. Wynikiem niedokrwistości było kilkakrotne przetaczanie krwi. Adaś pokonał niewydolność oddechową, dysplazję oskrzelowo- płucną, zakażenie wtórne, niedokrwistość, retinopatię i bezdechy wcześniacze.

Kilkukrotnie hospitalizowany, wymagał kontroli neurologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej i audiologicznej. Przechodził intensywną i długotrwałą rehabilitację ogólnousprawniającą metodą Vojty.

U Adasia zdiagnozowano autyzm sprzężony z zaburzeniami mowy o typie afazji ruchowej. Adaś nie mówi. Potrzebuje wszechstronnej i stałej rehabilitacji wspomagającej jego opóźniony rozwój psychoruchowy, w tym szczególnie oddziaływań terapeutycznych z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, neurologopedycznej oraz integracji sensorycznej.

Tylko stała i kompleksowa terapia umożliwi Adasiowi rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy i komunikacyjny.

Numery startowe będą wydawane w biurze organizatora od 13:00. Biuro organizatora będzie się znajdować przed wejściem do Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Na bieg można zarejestrować się poprzez formularz dostępny tutaj*

Regulamin biegu dostępny tutaj*