Biobank Świętokrzyski Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego wraz z kompleksem laboratoriów badawczo-wdrożeniowych to jedna z najbardziej perspektywicznych i dynamicznie rozwijających się instytucji otoczenia nauki i biznesu. Ośrodek wyposażony jest w zaawansowaną aparaturę naukowo – badawczą, która pozwala na prowadzenie nowatorskich badań naukowych i diagnostycznych. Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne wychodzi naprzeciw jednostkom naukowym oraz instytutom badawczym umożliwiając wynajem powierzchni laboratoryjnej wraz ze sprzętem.  Sekwenator nowej generacji z automatycznym systemem do przygotowania bibliotek amplikonowych do sekwencjonowania nowej generacji (Fluidigm) oraz systemem automatycznej ekstrakcji wybranych zakresów długości fragmentów DNA (Pippin Prep), a także Aparat Real Time PCR (Light Cycler 480) do prowadzenia ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym, dają możliwość stworzenia wysoce zaawansowanego laboratorium genetycznego. Mikroskopy fluorescencyjny, odwrócony wyposażone w kamerę cyfrową, elektroniczny licznik kolonii, elektroporator do Eucaryota, bakterii i drożdży czy komora laminarna klasy III stwarzają możliwość wynajmu laboratoriów, także pod pracownię mikrobiologiczną. Na terenie Biobanku Świętokrzyskiego  znajdują się również laboratoria przystosowane do hodowli komórkowych wyposażone w inkubatory CO2 z kontrolą temperatury, stężenia dwutlenku węgla i stężenia tlenu. Laboratoria Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego  są wyposażone kompleksowo, oprócz specjalistycznej aparatury są zaopatrzone w tzw. drobny sprzęt laboratoryjny niezbędny do rutynowej pracy. Integralną częścią jednostki jest Medyczne Laboratorium Diagnostyczne posiadające możliwości wykonywania diagnostycznych badań biochemicznych, immunochemicznych oraz analiz autoimmunologicznych. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oferuje również możliwość przechowywania materiału biologicznego (np. surowicy, DNA, osocza). Biobank Świętokrzyski posiada w pełni zautomatyzowany system, do przechowywania próbek. W skład automatycznego Biobanku wchodzą: bank +4oC, dający możliwość przechowywania próbek DNA  w temperaturze +4oC oraz pomieszczenie wyposażone w 5 zamrażarek niskotemperaturowych, umożliwiających przechowywanie  próbek, w temperaturze -80°C.