Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarkiCentrum Wiedzy i Rozwoju Biogospodarki jest inicjatywą utworzoną przez przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowej, biznesowej, naukowej, samorządowej oraz mediów, powstałą 11 stycznia 2019 w ramach projektu RDI2CluB. INTERREG BSR.

Działalność Centrum opiera się na trzech celach:

  1. Pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w planowaniu zarządzania i wdrażania projektów.
  2. Sieciowaniu – czyli pomocy w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z podmiotami o podobnych zainteresowaniach.
  3. Lobbing na rzecz ustanowienia biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

 

Centrum jest stworzone z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorcach działających w obszarze biogospodarki. Czym jednak jest biogospodarka i dlaczego przedrostek „bio” pełni w niej kluczową rolę? Biogospodarka to nic innego produkcja dóbr i oferowanie usług przy wykorzystaniu otaczających nas surowców odnawialnych w zrównoważony sposób. Niemal każdy sektor przemysłu może działać w myśl zasad biogospodarki, oferować wysokiej jakości produkty i usługi równocześnie dbając o środowisko i bogacąc się. Nawet jeżeli przedsiębiorstwo zostało stworzone i działa w oparciu o stare zasady, nieuwzględniające zrównoważonego wykorzystania biomasy, nic nie stoi na przeszkodzie aby zainicjować zmiany i w krótkim czasie stać się „bio” !

Co jednak nam daje bycie „bio”?

Po pierwsze jest to przeciwdziałanie szkodliwym zmianom klimatycznym, których efekty są widoczne na co dzień. Smog, zanieczyszczenia powietrza, upały, podniesiony poziom wody w morzach to tylko niektóre z nich. Dla naszego wspólnego dobra powinniśmy się zjednoczyć w walce z nimi. Dlatego też każda instytucja wdrażająca zasady biogospodarki przyczynia się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju proklamowanych przez ONZ w 2015 roku. Każdy z nas bez względu na rozmiar wykonywanych prac może już dziś stać się partnerem ONZ i częścią zmiany na świata na lepsze! http://www.un.org.pl/

Po drugie finanse. W czasach dużej konkurencji, konsumenci coraz częściej przy wyborze produktów i usług kierują się dbałością o środowisko. W badaniach przeprowadzonych przez Unię Europejską już w 2012 roku aż 80% ankietowanych zadeklarowało kupowanie produktów przyjaznych dla środowiska. Dodanie znaku „bio” do produktu lub usługi jest równoznaczne z dodaniem sympatii konsumentów i zyskiem.  

Po trzecie dofinansowania. Unia Europejska od lat promuje rozwój biogospodarki nie zwalniając tempa ani na krok. Na program finansowania badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” przeznaczono aż 3,85 miliarda euro, jednak można to nazwać tylko wstępem w porównaniu do proponowanych 100 miliardów przeznaczonych na lata 2020-2027 w ramach programu „Horyzont Europa”. Biogospodarka się po prostu opłaca.