Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne realizuje projekt pn. „Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w machinie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej.” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwota dofinansowania 142.500,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiona zostanie ekspozycja o tematyce ekologiczno-przyrodniczej stanowiąca ścieżkę edukacyjną; składająca się z interaktywnych stanowisk oraz multimedialnych elementów ekspozycji. Zakupionych zostanie 14 eksponatów, które realizują tematykę z zakresu czterech zagadnień: ochrona atmosfery, ochrona zasobów wodnych, ochrona różnorodności biologicznej i prawidłowego funkcjonowania ekosystemów oraz racjonalne gospodarowanie odpadami. W skład ekspozycji wchodzić będzie 12 eksponatów mechatronicznych, 1 multimedialny i 1 mechatroniczno - multimedialny. Uzupełnieniem wystawy będzie scenografia, która poprzez zawarte na niej treści dopełni ekspozycję, dzięki czemu stanie się ona kompletnym przekazem edukacyjnym.
 
 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne realizuje projekt pn. „Doposażenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci poprzez stworzenie ekspozycji, zatytułowanej: „Człowiek- trybik w machinie przyrody”, służącej edukacji ekologicznej i przyrodniczej.” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwota dofinansowania 142.500,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiona zostanie ekspozycja o tematyce ekologiczno-przyrodniczej stanowiąca ścieżkę edukacyjną; składająca się z interaktywnych stanowisk oraz multimedialnych elementów ekspozycji. Zakupionych zostanie 14 eksponatów, które realizują tematykę z zakresu czterech zagadnień: ochrona atmosfery, ochrona zasobów wodnych, ochrona różnorodności biologicznej i prawidłowego funkcjonowania ekosystemów oraz racjonalne gospodarowanie odpadami. W skład ekspozycji wchodzić będzie 12 eksponatów mechatronicznych, 1 multimedialny i 1 mechatroniczno - multimedialny. Uzupełnieniem wystawy będzie scenografia, która poprzez zawarte na niej treści dopełni ekspozycję, dzięki czemu stanie się ona kompletnym przekazem edukacyjnym.