Ekopasjonaci - jednodniowe, wyjazdowe warsztaty edukacyjne.

1 września 2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu Ekopasjonaci - jednodniowe, wyjazdowe warsztaty edukacyjne.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia dokonuje szkoła. Delegacja ze szkoły może składać się z max. 4 uczniów + 1 opiekuna. Wyboru członków grupy może dokonać nauczyciel/wychowawca/dyrektor lub sama młodzież, która chce wziąć udział w wydarzeniu.

W obu przypadkach zachęcamy, by to młodzież wypełniła część formularza dotyczącą motywacji, jak również, by każdy uczeń sam wybrał warsztat, w którym chce uczestniczyć.

Mamy w sumie 60 miejsc dla młodzieży i po 20 miejsc w każdej z trzech grup warsztatowych. Decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego zachęcamy do szybkiego podjęcia decyzji.

Termin zgłoszeń: do 20 września 2017 roku.
Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl lub na adres jednostki: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.

Zgłoszenia dokonywane są poprzez formularz, który dostępny jest tutaj.

Ważne:

Organizatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników wyłącznie na terenie miejsca wydarzenia, tj. budynku Centrum Nauki w obrębie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Zachęcamy opiekunów grup do skorzystania z oferty darmowego zwiedzania wystawy: „Człowiek – niezwykła maszyna” w czasie trwania warsztatów dla młodzieży, gdyż obecność na zajęciach nie jest konieczna.

ORGANIZATORZY:

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

MAC – Edukacja, Technologie, Dydaktyka

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej


Osoba do kontaktu: Aneta Sławek - aneta.slawek@rcnt.pl; (41) 343-40-50

Całkowity koszt projektu wynosi: 9.200,00 zł. Dofinansowanie: 7.360,00 zł
 
 
 
 
Ekopasjonaci - jednodniowe, wyjazdowe warsztaty edukacyjne.

1 września 2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu Ekopasjonaci - jednodniowe, wyjazdowe warsztaty edukacyjne.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia dokonuje szkoła. Delegacja ze szkoły może składać się z max. 4 uczniów + 1 opiekuna. Wyboru członków grupy może dokonać nauczyciel/wychowawca/dyrektor lub sama młodzież, która chce wziąć udział w wydarzeniu.

W obu przypadkach zachęcamy, by to młodzież wypełniła część formularza dotyczącą motywacji, jak również, by każdy uczeń sam wybrał warsztat, w którym chce uczestniczyć.

Mamy w sumie 60 miejsc dla młodzieży i po 20 miejsc w każdej z trzech grup warsztatowych. Decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego zachęcamy do szybkiego podjęcia decyzji.

Termin zgłoszeń: do 20 września 2017 roku.
Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl lub na adres jednostki: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.

Zgłoszenia dokonywane są poprzez formularz, który dostępny jest tutaj.

Ważne:

Organizatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników wyłącznie na terenie miejsca wydarzenia, tj. budynku Centrum Nauki w obrębie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Zachęcamy opiekunów grup do skorzystania z oferty darmowego zwiedzania wystawy: „Człowiek – niezwykła maszyna” w czasie trwania warsztatów dla młodzieży, gdyż obecność na zajęciach nie jest konieczna.

ORGANIZATORZY:

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

MAC – Edukacja, Technologie, Dydaktyka

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej


Osoba do kontaktu: Aneta Sławek - aneta.slawek@rcnt.pl; (41) 343-40-50

Całkowity koszt projektu wynosi: 9.200,00 zł. Dofinansowanie: 7.360,00 zł