Województwo Świętokrzyskie – Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich
„Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego z Podzamcza”.

      

         Celem projektu jest wypracowanie nawyku dbania o zdrowie poprzez działania osłonowe tj. działania eliminujące czynniki fizyczne i psychiczne powodujące przedwczesne opuszczanie rynku pracy. Podejmowane działania mają na celu zapoznanie uczestników projektu z mechanizmami powstawania przeciążeń układu ruchu i krążenia, metodami przeciwdziałania ich skutkom, co spowoduje wymierne korzyści dla pracownika i pracodawcy poprzez lepsze zdrowie pracownika oraz zmniejszenie absencji chorobowej. Oprócz edukacji prowadzonej na terenie zakładu pracy prowadzonej przez specjalistów chorób układu narządu ruchu i krążenia zaplanowano konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą, pakiety rehabilitacyjne bony na zajęcia sportowe. Równolegle podejmowane będą działania osłonowe eliminujące psychiczne czynniki ryzyka w miejscu pracy tj. redukcję poziomu stresu w organizacji. Biorąc pod uwagę charakter wykonywanej pracy przez pracowników RCNT oraz obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie większość pracowników RCNT wykonuje pracę o bardzo wysokim potencjale narażenia na źródło zakażenia. Cała kadra RCNT pracuje na najwyższych obrotach, począwszy od pracowników medycznych po administracyjnych jak również osobach przyjmujących zgłoszenia na badania.

Oprócz działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych w ramach projektu działania zaplanowano zakup urządzeń tj. oczyszczaczy powietrza – przeznaczonych do dezynfekcji, urządzenia służącego do dezynfekcji powietrza (zamgławiacz stacjonarny bezobsługowy) oraz bramki bezdotykowej do pomiaru temperatury ciała.

Planowany termin realizacji projektu od marca 2021 roku do czerwca 2022r.

Dofinansowanie projektu z UE: 98 058,75 zł.