Tytuł projektu: RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2022-08-31 W ramach projektu RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT dzieci w wieku 6-15 lat oraz ich rodzice mogą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Uniwersytet Dziecięcy Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach zajęć uczestnicy projektu mogą poznać bliżej nauki ścisłe oraz humanistyczne, podnosząc przy tym swoje kompetencje i świetnie się bawiąc. Każda z edycji projektu kończy się sympozjum naukowym organizowanym przez RCNT we współpracy z UJK. Podczas sympozjum uczestnicy mogą zaprezentować swoje naukowe osiągniecia oraz uczestniczyć w wykładach, pokazach i warsztatach naukowych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbywają się zdalnie lub stacjonarnie.

 
 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne otrzymało dofinansowanie w konkursie dla jednostek sektora finansów publicznych na projekt pn. „Przeszłość przyszłością Regionu”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu podpisano umowę dotacyjną. Wartość całkowita projektu: 48 600,00 zł, wartość dofinansowania: 41 310,00 zł

Program „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” rozpoczął się w październiku 2011 r. i potrwa do grudnia 2016 r. Realizuje go fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu, w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim oraz Gminą Dwikozy (od września 2014 r.). Biorą w nim udział powiaty: kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski z wyłączeniem miast: Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego.

ZAKRES I CELE PROGRAMU:

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • Przeprowadzenie trzech tematów warsztatów z dziedziny garncarstwa, zielarstwa i ziołolecznictwa, i wyrobu biżuterii; wszystkie warsztaty odbędą się w nowoczesnych, dostosowanych pracowniach Centrum Nauki Leonardo da Vinci (Centrum). Prowadzone będą przez wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników Centrum. Czas trwania każdego z warsztatów to 90 minut. Warsztaty prowadzone będą w każde soboty i niedziele w okresie od maja do września 2016 roku; Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie będą mogli dokonać rejestracji on-line za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach internetowych: http://cndavinci.pl/, www.rcnt.pl, telefonicznie lub zapisać się osobiście.
 • Konferencję inaugurującą projekt;
 • Działania informacyjno-promocyjne;


Projekt zakłada rozszerzenie oferty Centrum Nauki o warsztaty: ceramiki glinianej, obróbki kamienia i minerałów – wyrób biżuterii dawnej, zielarstwa. W ramach projektu powstanie pracownia, umożliwiającej prowadzenie warsztatów.

Konferencja zaplanowana w projekcie posłuży promocji regionu, a także umożliwi przekazanie wiedzy o możliwości wykorzystania zasobów regionu (glina, kamień, zioła) w celach gospodarczych.

Cel główny projektu

Upowszechnienie wiedzy na temat potencjału unikalnych walorów kulturowo- przyrodniczych Regionu Gór Świętokrzyskich i możliwości jego wykorzystania w celach społeczno- gospodarczych.

Cele szczegółowe:

 1. Przekazanie społeczeństwu wiedzy nt. zasobów kulturowo-przyrodniczych Regionu.
 2. Pielęgnowanie elementów świętokrzyskiego rękodzieła artystycznego oraz rzemiosła jako kontynuacja wartości, które są świadectwem lokalnej tożsamości.
 3. Zdobycie umiejętności praktycznych z dziedziny rękodzieła i zielarstwa przez osoby biorące udział w warsztatach.
 4. Rozszerzenie oferty turystycznej Regionu.
 5. Rozszerzenie oferty turystycznej Regionu.


Osiągniecie powyższych celów przyczyni się do osiągnięcia celu programu, w szczególności uwzględnionego w celu naboru: upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo -przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.

HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu rozpoczęła się 28 kwietnia 2016 roku, a zakończy się 30 września 2016 r.

Poszczególne działania wdrażane będą w następujących terminach:

 • Działanie 1. Warsztaty „Nie święci garnki lepią” 2016 do wrzesień 2016
 • Działanie 2. Warsztaty „”Wiedźma uczy zielarstwa” 2016 do wrzesień 2016
 • Działanie 3. Warsztaty „Przyozdobieni dzięki tradycji” ” 2016 do wrzesień 2016
 • Działanie 4. Konferencja inaugurująca projekt maj 2016
 • Działanie 5. Działania informacyjno-promocyjne 2016 do wrzesień 2016


WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO

Wartość całkowita projektu to 12196,96 CHF, a otrzymane dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wynosi 10 367,41 CHF. Pozostałe środki to wkład własny Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:

Zasadność przeprowadzenia powyższego projektu wpisuje się w założenia statutu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT). Jednostka ma za zadanie m.in. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, wykorzystanie turystyczne oraz wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo będących we władaniu Centrum. Działania zaplanowane w projekcie pozwolą na realizacje celu naboru: Upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo – przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich i jego celów szczegółowych.

Zapraszamy na strony:Formularz rezerwacyjny