Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim

Projekt realizowany jest w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego (zespół złożony z pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powołany zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr 82/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r.) z 5 podmiotami leczniczymi podległymi pod Województwo Świętokrzyskie - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego).

Celem projektu: jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-Co-V-2 dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów oraz do informacji o profilaktyce zarażeń SARS-Cov-2 do mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w maszyny i wyroby medyczne niezbędne do wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego ( RCNT, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego) i innych podmiotów leczniczych z terenu województwa (WOMP, ŚCO). Wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony pracowników, a także wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Dodatkowo zaplanowano wsparcie psychologiczne dla pracowników wyżej wymienionych placówek, narażonych na silny stres związany z pracą w warunkach epidemii.

Celem zadania RCNT: jest zmniejszenie zagrożenia epidemiologicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność SARS-Co-V-2. Okres realizacji: 01.03.2020-30.06.2022 Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działanie związane z epidemią COVID-19 – 100 %. Wartość projektu 44 101  931,38 zł., Dofinansowanie projektu z UE: 37 486 641,67 zł., Dofinansowanie projektu z BP 3 660 459,70 zł.Wszystkie osoby biorące udział w powyższym projekcie powinny zapoznać się z klauzulą informacyjną

 
The gallery was not found!