Oferta RCNT


Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne tworzy warunki organizacyjne, materialne i logistyczne dla transferu osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw oraz działalności badawczo-wdrożeniowej. Ważnym elementem działalności RCN-T będzie prowadzenie procesów inwestycyjnych oraz tworzenie optymalnych warunków do inwestowania.


Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne swoją ofertę kieruje do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich firm, instytucje publiczne, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, studenci i absolwenci uczelni.

RCNT oferuje m.in:
- zapewnienie usług dla firm rozpoczynających działalność na terenie RCN-T;
- wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno- produkcyjnej dla powstających firm;
- zarządzanie terenami inwestycyjnymi przeznaczonymi dla firm w fazie ich powstania;
- wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych;
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi;
- organizacja szkoleń, seminariów