21-06-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup 2 sztuk zamrażarek laboratoryjnych pionowych17-06-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup komory laminarnej przeznaczonej do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie19-05-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej oraz kompresów z gazy opatrunkowej19-10-2020r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:1) Dostawa i montaż zbiornika

2) Dzierżawa zbiornika na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru

3) Dostawa ciekłego azotuZaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:
Zakup 3 sztuk zamrażalek niskotemperaturowych


Zakup 3 Termocyklerów PCR w czasie rzeczywistym z komputerami i oprogramowaniem


Zakup 3 sztuk chłodziarek laboratoryjnych


Zakup 2 sztuk aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych


Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby RCNT


Zakup wraz z dostawą 6 sztuk laptopów


Zakup wraz z dostawą 5 laptopów


Adnotacja do zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z dostawą środków czystości z dnia 3 grudnia 2020 r.,Zakup w pełni automatycznego analizatora przeznaczony do badań metodą ELISA


Zakup wraz z dostawą 7 laptopów


Świadczenie obsługi prawnej na rzecz RCNT w 2021 roku


W związku z dostrzeżeniem niezgodności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a potrzebami Zamwiającego dotyczącymi świadczenia usług, postępowanie o nr referencyjnym DPI.272.12.40.2020 zostało unieważnione.
Wielkość czcionki
Kontrast