04-03-2022r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Konkurs na wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na prowadzenie samoobsługowych automatów na napoje i przekąski w budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci.
16-12-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą 9000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Dworu i Centrum Nauki zlokalizowanych w miejscowości Podzamcze koło Chęcin
26-11-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą 8000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Dworu i Centrum Nauki zlokalizowanych w miejscowości Podzamcze koło Chęcin
10-11-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą testów do wykonania we krwi specyficznych przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgG metodą ilościową ELISA
08-11-2021r. Konkurs na najem powierzchni laboratoryjnejMateriały konkursowe w załącznikach:
04-11-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup z dostawą: Badawczy mikroskop odwrócony z systemem cyfrowej analizy obrazu
11-10-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Wykonanie usługi w zakresie "Wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzebę realizacji termomodernizacji budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"
29-09-2021r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnychMateriały konkursowe w załącznikach:
21-06-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup 2 sztuk zamrażarek laboratoryjnych pionowych17-06-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup komory laminarnej przeznaczonej do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie19-05-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej oraz kompresów z gazy opatrunkowej16-12-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Przedmiot zamówienia stanowi usługa odbioru odpadów medycznych (z siedziby zamawiającego w miejscowości Podzamcze koło Chęcin) wraz z ich transportem i utylizacją w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
16-12-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą 9000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Dworu i Centrum Nauki zlokalizowanych w miejscowości Podzamcze koło Chęcin
26-11-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą 8000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Dworu i Centrum Nauki zlokalizowanych w miejscowości Podzamcze koło Chęcin
10-11-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą testów do wykonania we krwi specyficznych przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgG metodą ilościową ELISA
08-11-2021r. Konkurs na najem powierzchni laboratoryjnejMateriały konkursowe w załącznikach:
04-11-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup z dostawą: Badawczy mikroskop odwrócony z systemem cyfrowej analizy obrazu
11-10-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Wykonanie usługi w zakresie "Wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzebę realizacji termomodernizacji budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"
29-09-2021r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnychMateriały konkursowe w załącznikach:
21-06-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup 2 sztuk zamrażarek laboratoryjnych pionowych17-06-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup komory laminarnej przeznaczonej do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie19-05-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej oraz kompresów z gazy opatrunkowej29-10-2020r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:1) Dostawa i montaż zbiornika

2) Dzierżawa zbiornika na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru

3) Dostawa ciekłego azotuZaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:
Zakup 3 sztuk zamrażalek niskotemperaturowych


Zakup 3 Termocyklerów PCR w czasie rzeczywistym z komputerami i oprogramowaniem


Zakup 3 sztuk chłodziarek laboratoryjnych


Zakup 2 sztuk aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych


Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby RCNT


Zakup wraz z dostawą 6 sztuk laptopów


Zakup wraz z dostawą 5 laptopów


Adnotacja do zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z dostawą środków czystości z dnia 3 grudnia 2020 r.,Zakup w pełni automatycznego analizatora przeznaczony do badań metodą ELISA


Zakup wraz z dostawą 7 laptopów


Świadczenie obsługi prawnej na rzecz RCNT w 2021 roku


W związku z dostrzeżeniem niezgodności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a potrzebami Zamwiającego dotyczącymi świadczenia usług, postępowanie o nr referencyjnym DPI.272.12.40.2020 zostało unieważnione.


21-06-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup 2 sztuk zamrażarek laboratoryjnych pionowych17-06-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup komory laminarnej przeznaczonej do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie19-05-2021r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:Zakup wraz z dostawą odzieży ochronnej oraz kompresów z gazy opatrunkowej29-10-2020r. Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:1) Dostawa i montaż zbiornika

2) Dzierżawa zbiornika na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru

3) Dostawa ciekłego azotuZaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:
Zakup 3 sztuk zamrażalek niskotemperaturowych


Zakup 3 Termocyklerów PCR w czasie rzeczywistym z komputerami i oprogramowaniem


Zakup 3 sztuk chłodziarek laboratoryjnych


Zakup 2 sztuk aparatu do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych


Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby RCNT


Zakup wraz z dostawą 6 sztuk laptopów


Zakup wraz z dostawą 5 laptopów


Adnotacja do zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z dostawą środków czystości z dnia 3 grudnia 2020 r.,Zakup w pełni automatycznego analizatora przeznaczony do badań metodą ELISA


Zakup wraz z dostawą 7 laptopów


Świadczenie obsługi prawnej na rzecz RCNT w 2021 roku


W związku z dostrzeżeniem niezgodności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a potrzebami Zamwiającego dotyczącymi świadczenia usług, postępowanie o nr referencyjnym DPI.272.12.40.2020 zostało unieważnione.