Zakup wraz z montażem systemu monitoringu - aktualizacjaW nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert (opublikowanego w zakładce: Zaproszenia do składania ofert w dniu 14 listopada 2019 roku) na zakup wraz z montażem systemu monitoringu pragniemy poinformować, iż ujęta w znaku sprawy data (2018 rok) jest oczywistą omyłką pisarską, niemającą wpływu na bieg postępowania, które dotyczy roku bieżącego.

Modernizacja stron internetowych www.rcnt.pl oraz www.cndavinci.pl poprzez dostosowanie pod kątem publikowania treści zgodnie WCAG 2.1 oraz zapewnienie dostępności cyfrowej stron.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza równowartości w złotych 30 000 Euro .

PAOC4h!0GW%Tvsjz238OvKHUZaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:1) Dostawa i montaż zbiornika

2) Dzierżawa zbiornika na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru

3) Dostawa ciekłego azotuZaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia:
Zakup 3 sztuk zamrażalek niskotemperaturowych


Zakup 3 Termocyklerów PCR w czasie rzeczywistym z komputerami i oprogramowaniem


Zakup 3 sztuk chłodziarek laboratoryjnych
Wielkość czcionki
Kontrast