Mikołajki w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
21 listopada 2019
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe RCNT
3 grudnia 2019
Mikołajki w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
21 listopada 2019
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe RCNT
3 grudnia 2019

Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki – funkcjonowanie i etapy rozwoju

21 listopada w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu odbywa się kolejne w tym roku spotkanie dot. Centrum wiedzy i rozwoju biogospodarki w ramach projektu pn. “Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” pol. “Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”.

Spotkaniu przewodniczy Dyrektor RCNT – Pan Marcin Zawierucha, który wyraził ogromną chęć współpracy w prowadzeniu dalszych działań związanych w funkcjonowaniem Centrum oraz rozwijaniem profili usług oferowanych dla biznesu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. realizowanego projektu oraz podejmowanych działań zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony:http://www.rdi2club.umws.pl/…/61-od-spotkan-lokalnych-do-zm…

Do pobrania dostępne są dokumenty prezentowane na spotkaniach.