Inauguracja Sezonu Turystycznego
25 kwietnia 2023
Dorota Chotecka gościem “Podwieczorku u Starostów”
28 kwietnia 2023
Inauguracja Sezonu Turystycznego
25 kwietnia 2023
Dorota Chotecka gościem “Podwieczorku u Starostów”
28 kwietnia 2023

Podmioty Chęcińskiego Klastra Turystycznego połączyły siły!

W dniu  27 kwietnia br. o godz. 9.30 w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej odbyła się Inauguracja Sezonu Turystycznego. Organizatorami wydarzenibyli członkowie  Chęcińskiego Klastra Turystycznego: Gmina i Miasto Chęciny, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Muzeum Wsi Kieleckiej, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Zamek Królewski w Chęcinach Jaskinia Raj oraz Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie przez każdego z członków Klastra indywidualnej oferty turystycznej i zachęcenie zwiedzających  do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie Gminy Chęciny. Podczas konferencji członkowie klastra przedstawili indywidualne prezentacje. Dodatkowo na stoiskach wystawienniczych zaprezentowano każdą z instytucji. Zaproszeni goście mogli wziąć udział m.in. w pokazach naukowych przygotowanych przez pracowników medycznych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, pokazach zabaw i obrzędów ludowych  opracowanych przez Muzeum Wsi Kieleckiej, czy pokazie walk rycerskich Zamku Królewskiego w Chęcinach.

Uroczysta inauguracja sezonu turystycznego daje możliwość zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców kompleksowej oferty każdej jednostki.  Będzie to również doskonała okazja do tworzenia i wzmacniania wizerunku Gminy Chęciny  jako miejsca atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości oraz wykorzystujące i promujące walory i atrakcje turystyczne miejsc, w których się odbywają.