VII Zjazd Wcześniaków Świętokrzyskich – fotogaleria
19 czerwca 2023
Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
26 czerwca 2023
VII Zjazd Wcześniaków Świętokrzyskich – fotogaleria
19 czerwca 2023
Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
26 czerwca 2023

Świętokrzyski Konwent Informatyków 2023

Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią przygotował przedsięwzięcie pod nazwą Świętokrzyski Konwent Informatyków 2023. Inicjatywa ta skierowana jest do pracowników reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich jednostek organizacyjnych, głównie w obszarze informatycznym, informacji przestrzennej, edukacyjnej, e-zdrowia dla szpitali i innych podmiotów medycznych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Agenda konferencji opiera się na pięciu blokach tematycznych: kierunki rozwoju w obszarze cyfryzacji Państwa i Regionu, bezpieczna architektura informatyczna administracji publicznej, cyfryzacja Standardy E-Usług na różnych poziomach, informacja przestrzenna oraz Wyzwania i dylematy bezpieczeństwa w sieci.

Program Świętokrzyskiego Konwentu Informatyków 2023 ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań i zarządzania ICT. Biorąc udział w konferencji, uczestnicy uaktualnią swoją wiedzę, zapoznają się z nowymi koncepcjami i trendami a także będą mogli uzyskać informacje o sposobie rozwiązywania praktycznych problemów, jakie występują w ich organizacjach.

W planowanej formule spotkania, obok głównej sesji plenarnej, organizatorzy przewidują spotkania wykładowe, prezentacje oraz warsztaty, które staną się platformą specjalistycznej wiedzy oraz wymiany doświadczeń.

Uatrakcyjnieniem przedsięwzięcia będzie udział instytucji publicznych, które podzielą się swoimi doświadczeniami wynikającymi z transformacji cyfrowej, a także firm które wskażą nowe kierunki w rozwoju w branży ICT.

Szczegółowe zagadnienia jakie będą przedstawiane na Konwencie zostały przedstawione w Agendzie: Świętokrzyski Konwent Informatyków 2023

Termin spotkania: 20-21 czerwca 2023

Miejsce spotkania: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Korzecko 1C, 26-060 Chęciny 

Współorganizator spotkania: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Agenda spotkania: