Świętokrzyski Konwent Informatyków 2023
19 czerwca 2023
Zapraszamy mieszkańców woj. świętokrzyskiego na bezpłatne badania
30 czerwca 2023
Świętokrzyski Konwent Informatyków 2023
19 czerwca 2023
Zapraszamy mieszkańców woj. świętokrzyskiego na bezpłatne badania
30 czerwca 2023

Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiektach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

26 czerwca 2023 r. na obiektach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego zorganizowane zostały powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu kieleckiego oraz służb współdziałających.

W ramach manewrów przećwiczone zostały procedury reagowania w przypadku zagrożeń biochemicznych, pożarowych i komunikacyjnych oraz mechanizmy współpracy służb ratowniczych. Celem ćwiczeń była także weryfikacja procedur uruchamiania odwodów operacyjnych i wypracowanie wniosków do dalszych analiz.

Ćwiczenia rangi powiatowej organizowane są na obiektach szczególnych,  tym samym jest to możliwość poznania szczegółów obiektu aby w sytuacji realnego zagrożenia prawidłowo zareagować na ewentualne zagrożenie. W ćwiczeniach udział wzięło około 100 ratowników straży pożarnych, a także ratownicy i funkcjonariusze Policji, WOT, ŚCRMiTS.